Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: DeMooiSonenBreugelKrant

Kantoren in Son en Breugel maken werk van energie label A

Algemeen

Son en Breugel - Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. In 2022 heeft de gemeente contact gezocht met alle kantooreigenaren en gebruikers betreffende de Green Deal Kantoren en de labelplicht. De uitkomst was dat 91% van de kantoren al voldeed aan de regelgeving.

Redactie: Simone Nusser

“Het doet ons goed om te merken dat de kantoren zo voortvarend zijn in het verduurzamen van hun pand. Hiermee besparen zij energie en geld en zijn ze een goed voorbeeld voor andere bedrijven en dragen ze bij aan een toekomstbestendig Ekkersrijt”, aldus duurzaamheidswethouder Steven Grevink.

De meeste kantoren voldoen
In totaal zijn er 152 kantoorfuncties in Son en Breugel, en 41 van die 152 functies voldeden mogelijk niet aan de labelplicht. Voor sommige panden is het niet nodig om hieraan te voldoen omdat het gebouw binnenkort gesloopt wordt of omdat de kantoorfunctie niet de hoofdfunctie is. De overige kantoorpanden die (nog) niet voldoen aan de labelverplichting, hebben aangeven wel aan de slag te zijn. Om te zorgen dat ook de achterblijvers aan de verplichting gaan voldoen, heeft de gemeente opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) om per 1 januari 2023 te starten met het toezicht- en handhavingstraject.

Green Deal Kantoren gaat niet door
Met de Green Deal Kantoren wilde de gemeente kantooreigenaren stimuleren een stap verder te gaan en hun kantoorpanden te renoveren naar energielabel A. Daar stond tegenover dat zij 2,5 jaar langer de tijd kregen voor deze renovatie. In deze periode zou er niet gehandhaafd worden op het behalen van het energielabel en andere verduurzamingsmaatregelen. Daarbij werd professionele begeleiding aangeboden. Geen enkele kantooreigenaar heeft aangegeven mee te willen doen met de Green Deal Kantoren. De reden hiervoor is dat veel kantoorgebouwen al voldoen aan de verplichting.