De jubilarissen Toosje Vervoort (links) en Anja Hulsen
De jubilarissen Toosje Vervoort (links) en Anja Hulsen Foto: EenvanZin

Jubilarissen gehuldigd bij EénvanZin

Algemeen

Son en Breugel - Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de Son en Breugelse zangvereniging EénvanZin op 22 mei werd onder meer teruggekeken op een uitermate succesvolle kooruitwisseling met het Londens City Chorus. De vergadering was het erover eens dat beide concerten van een hoog niveau waren. Ook werden door veel leden de ongedwongen persoonlijke contacten als erg positief ervaren. Het bestuur is dan ook in overweging gegeven om in de toekomst vaker iets vergelijkbaars te organiseren.

Bij de bestuursverkiezing werden zowel de voorzitter, vicevoorzitter als de penningmeester voor de komende drie jaar herkozen. Een fijn gegeven, met het 150-jarig jubileum van EénvanZin in 2025 in het vooruitzicht.

Door voorzitter Rinus Hoogwerf werden Anja Hulsen en Toosje Vervoort gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap. De bijbehorende versierselen werden opgespeld en ze kregen beiden een oorkonde uitgereikt.

Zeker nu het 150-jarig jubileum zijn schaduwen vooruit werpt, kan het koor versterking gebruiken. Geïnteresseerden (vooral mannen) zijn welkom op de repetitie: elke maandag vanaf 20:00 uur in het Vestzaktheater, in het Dommelhuis. U zult kameraadschap van koorleden ervaren en een bevlogen dirigent (Coen Swinkels) die het koor naar grote hoogten doet stijgen.