Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: bf61e3

Benut ons verleden, investeer in archeologie!

  Ingezonden

Son en Breugel/Amersfoort - Stichting Reuvens is een stichting die een platform wil bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn met het archeologisch erfgoed, op het gebied van
onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur. De Stichting stelt zich onder meer ten doel om de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van archeologie te versterken. Stichting Reuvens presenteert het onderstaande verhaal, bedoelt als inspiratie voor politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar.

5 punten voor uw verkiezingsprogramma
Ons land heeft een lang en rijk verleden en daar vinden we overal nog sporen van in de bodem. Archeologie kan samen met de andere erfgoeddisciplines het verhaal van de gemeente vertellen en verrijken. Zichtbare en beleefbare overblijfselen maken dit verhaal tastbaar. Ze geven ons het gevoel thuis te zijn als bewoner, verrassen ons als bezoeker
en verwelkomen de ondernemer.

Archeologische resten zijn in eerste instantie meestal niet zichtbaar. Dat maakt ze -ten onrechte- vaak onbekend en onbemind. Maar overal waar archeologische resten worden opgegraven, wordt gebouwd aan de geschiedenis enidentiteit van een wijk, dorp, stad of regio. Soms worden daarbij ontdekkingen gedaan die van (inter)nationaal belang zijn. Neem bijvoorbeeld het grafveld uit de steentijd in Dalfsen.

Elke gemeente heeft wel zo'n bijzonder verhaal in de bodem verborgen. Met het vertellen van dit verhaal kan de toekomst een nieuw verleden krijgen, en kan uw gemeente ervoor kiezen het verleden een betere toekomst te geven.
Positieve publiciteit gegarandeerd!
Geef archeologie daarom de plek in uw verkiezingsprogramma die het verdient. Denk daarbij aan de volgende ingrediënten:

1. Archeologie is van ons allemaal

Archeologie is niet het eigendom van archeologen en de uitkomsten van archeologisch onderzoek zijn niet alleen voor de opdrachtgevers; onze voorouders zijn van iedereen.
Treed naar buiten met alle onderzoeken die in uw gemeente worden uitgevoerd en leg verbindingen met burgers, scholen en ondernemers: elk puzzelstuk draagt bij aan het gemeenschappelijke verhaal.

2. Archeologie is een overheidsverantwoordelijkheid 

Stimuleer een helder en toekomstgericht archeologiebeleid in uw gemeente. Alleen duidelijke en realistische eisen zorgen voor een gezonde omgang met het kostbare bodemarchief.
Geef aan wat u als gemeente belangrijk vindt en geef zowel ruimtelijke initiatiefnemers als burgers een eerlijke kans om aan de eisen te voldoen. 
Doet u dit goed, dan verworden eisen tot wensen en helpt de maatschappij de gemeente in het behalen van haar beleidsdoelen.

3. Archeologie verbindt

De burgerparticipatie bij archeologisch onderzoek is hoog. Vrijwilligers krijgen de ruimte mee te werken bij onderzoek, bij educatieve projecten en het onderhoud aan archeologische monumenten. Zij begeven zich tussen onderzoekers, bedrijven, verhalenvertellers, beleidsmakers en initiatiefnemers. Faciliteer en stimuleer hier de samenwerking op alle niveaus, laat inwoners meedenken over het archeologiebeleid en zorg dat ieders potentie ten volste wordt benut. Samen komen we verder.

4. Archeologie is een investering in de toekomst

De kosten van archeologisch onderzoek zijn voor rekening van een initiatiefnemer. U kunt er als gemeente voor kiezen om bij sommige projecten bij te springen. Maak hier een bewuste keuze en bedenk dat de kenniswinst soms de portemonnee van de particuliere initiatiefnemer overstijgt of dat deze winst nog groter wordt als de gemeente er een schepje bovenop doet. We kunnen het archeologisch bodemarchief maar één keer onderzoeken, want weg=weg.

5. Archeologie is opgenomen in de Omgevingswet

Archeologie vormt binnen het Erfgoedhuis een integraal onderdeel van de Laan van de Leefomgeving. Investeer in een goede basis hiervoor. Is alle kennis digitaal ontsloten, zijn de
instrumentaria op orde? Benut de kennis over ons archeologisch bodemarchief bij het opstellen van de omgevingsvisie. Een gemeente met oog voor het verleden is een gemeente met een fundament voor de toekomst.

Meer informatie:
Stichting Reuvens | Nijverheidsweg-Noord 114 | 3812 PN Amersfoort
info@reuvensdagen.nl | www.reuvensdagen.nl | 06 – 553 050 88

Stichting Reuvens biedt een platform voor alle personen en instellingen die actief zijn met het archeologisch erfgoed, op het gebied van
onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur. De Stichting stelt zich onder meer ten doel om de
maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van archeologie te versterken.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>