Logo mooisonenbreugel.nl
De Dommel  in de zomer net voor de "dode arm" in Son  | Fotonummer: 892b39
De Dommel in de zomer net voor de "dode arm" in Son (Foto: Annemieke van Tinteren)
Algemeen / Son & Breugel

Grond in Son beschikbaar voor 'natuurlijk ondernemen'

  Landbouw / Visserij

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant nodigt ondernemers en burgerinitiatieven uit om vernieuwende ideeën te bedenken voor in totaal acht clusters van percelen in het Brabantse buitengebied. Tot de aangeboden clusters behoort een perceel van 4,2 hectare aan de Thermaelaan in Son.

Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd. "Vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die wél goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen", zegt Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2014 door de provincie Noord-Brabant opgericht, met als opdracht om uiterlijk 2027 een robuust natuurnetwerk in Brabant gerealiseerd te hebben. Het Groen Ontwikkelfonds werkt daarbij samen met de provincie, de waterschappen, terreinbeheerders en met organisaties die de belangen van onder meer agrariërs, particuliere grondbezitters, recreatieondernemers en natuurliefhebbers vertegenwoordigen.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft naast subsidies ook grond beschikbaar om de aanleg van nieuwe natuur te stimuleren. "Het is de uitdaging om op plekken waar dat kan én mag de realisatie van natuurdoelen en een rendabele bedrijfsvoering te laten samengaan", aldus Mary Fiers. De oproep om plannen in te dienen geldt voor iedereen die goede ideeën heeft. Voor ondernemers (agrarische sector, gezondheidszorg, energietransitie en recreatie als voorbeelden) én voor burgerinitiatieven.

Prijsvraag
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt in totaal ruim 46 hectare beschikbaar voor de prijsvraag Natuurlijk Ondernemen. Omdat het in de meeste gevallen gaat om relatief kleine percelen, die dicht bij elkaar liggen, zijn er clusters gevormd. De clusters liggen binnen zeven gemeenten: Breda, Zundert, Son en Breugel, Steenbergen; Reusel-De Mierden, Geldrop-Mierlo en Gilze en Rijen. Meer informatie over de prijsvraag én de beschikbare locaties is terug te vinden op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/prijsvraag. Via de website kan ook op de percelen worden ingeschreven en kunnen vragen worden gesteld.
De plannen worden beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar vooral op de inhoud. Bij de beoordeling wordt meegewogen of en zo ja hoe de plannen passen in de omgeving, zorgen voor de verbetering van de natuurwaarden en bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. "Wij denken met deze prijsvraag een interessant aanbod te doen. Bijvoorbeeld aan ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of er een willen starten en daarvoor grond nodig hebben", aldus Mary Fiers.


Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>