Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 2506be
Foto: Wil Feijen
Algemeen / Son & Breugel

Meningen lopen uiteen tijdens raadsvergadering

  Politiek

Afgelopen donderdag 6 juli werd de Kadernota 2017 – 2021 besproken. De kadernota gebruikt de gemeente als instrument om de begroting te maken. Dit betekent dat vooral de financiële gegevens in de kadernota gebruikt worden. De Kadernota is anders dan een begroting een weergave van de cijfers maar ook van afspraken wat de gemeente met de cijfers gaat doen de komende jaren.

Door: Adrie Neervoort

Hans Werner (CDA) begon de vergadering dan ook direct met een aanval op de Kadernota. De gebruikte getallen waren wat hem betreft te rooskleurig, hij noemde de kadernota zelfs "volksverlakkerij" . Hij waarschuwde dan ook dat de kadernota zoals hij er nu ligt de gemeente in grote financiële problemen zal brengen. Het werd een één op één discussie met wethouder van den Nieuwenhuijzen. De wethouder pareerde de aanval op de cijfers met de opmerking dat een aantal aannames uit de kadernota in de begroting nog zouden worden bijgesteld, een normale gang van zaken aldus van den Nieuwenhuijzen. Wat later in de vergadering moest hij toch terugkomen op deze opmerking en Werner gelijk geven dat de cijfers uit de kadernota de basis zouden vormen voor de begroting. Maar zo merkte hij op, tijdens het opstellen van de begroting werden vaak ook meevallers zichtbaar en die hebben dan weer een positief gevolg voor de eindbalans. Hij verwees hierbij naar de aanbesteding van het verledden van de straatverlichting die aanzienlijk goedkoper zou uitvallen dan begroot. Voor het CDA geen reden om de kadernota goed te keuren, een duidelijk nee dus.

Ook Dorpsvisie was ongerust omdat voor het begrotingsjaar 2017 in de kadernota een negatief bedrag stond van € 383.542,- Daar was bij de vaststelling van de begroting in 2016 nog geen sprake van, zij wilde dan ook graag en verklaring hiervoor.
Verder leek het of de andere politieke partijen een andere kadernota hadden gelezen, niemand die meeging in de visie van het CDA die duidelijk grote financiële problemen zag, en ook een verhoging van de lasten van de inwoners van Son en Breugel.
Nee, alleen complimenten voor een begrijpelijke kadernota die ook aangeeeft dat de huidige coalitie elkaar heeft gevonden. Een coalitie die langslepende dossiers eindelijk tot een einde brengt.

Het uitvoeren van projecten die lang waren blijven liggen kost nu eenmaal geld. Wel vonden de overige partijen ook dat waar de kadernota nu een negatief saldo liet zien, dit tijdens de begroting niet het geval zou moeten zijn. Een sluitende begroting is een must, voor een bestuurlijke toekomst zonder inmenging van de provincie, aldus de VVD.
Het college kreeg een akkoord voor de gepresenteerde kadernota maar moet van de raad zijn huiswerk erg goed doen om ook voor de begroting ook een akkoord te krijgen. Een mogelijke lasten verhoging voor de inwoners van Son en Breugel lijkt niet te voorkomen.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>