Op de foto boven: Ton Merks (L) en Michiel Emmery  en onder: Marianne van der Putte - Verhoeven (l) en Madelon Gerbrands
Op de foto boven: Ton Merks (L) en Michiel Emmery en onder: Marianne van der Putte - Verhoeven (l) en Madelon Gerbrands

Werkgroep 'Vraag zoekt Antwoord' staat op scherp

Politiek

Lokale democratie is niet één keer per vier jaar stemmen en je vervolgens in slaap laten sussen als burger. Dat vinden de leden van de werkgroep 'Vraag zoekt antwoord', gevormd door een aantal verontruste dorpsgenoten die de handen ineen hebben geslagen. De werkgroep 'Vraag zoekt Antwoord' zet zich in voor een breed gedragen, levendig kerkplein inclusief dorpshuis.

Door: Arjen Strik

Gezamenlijk punt van zorg zijn de plannen van de gemeente over de MFA en wijze waarop dit doorgedrukt lijkt te worden. De werkgroepleden kenden elkaar niet echt maar na een bewogen raadsvergadering in mei jl., waar diverse insprekers hun zorgen uitten over het ontwerp van de MFA, hebben zij elkaar gevonden om de inwoners van Son en Breugel wakker te schudden en een tegengeluid te mobiliseren. De werkgroep bestaat uit Madelon Gerbrands, Marianne van der Putte –Verhoeven, Ton Merks en Michiel Emmery. Ze spreken met DeMooiSonenBreugelKrant over hun plannen tijdens een vergadering in de tuin bij Ton Merks.

Waarom zijn jullie in actie gekomen? De werkgroepleden vullen elkaar aan. "Er zijn over de MFA zoveel 'waarom vragen', waarop door de gemeente naar ons gevoel geen echte duidelijkheid wordt gegeven, dat wij besloten hebben middels de werkgroep 'Vraag zoekt Antwoord', hierop antwoorden te krijgen en de inwoners aan het denken te zetten.
Het betreft vragen over het democratische proces. Het lijkt erop dat de gemeente al lang het totale plan klaar heeft liggen en dit beetje bij beetje aan de bevolking presenteert als een soort "omgekeerde salamietactiek' en de inwoners in slaap sust in een stroperig onduidelijk proces. Dat roept de vraag op waarom nu plotseling wel luisteren naar de zich in toenemende mate roerende inwoners, middels weer een duur bureau in te huren voor een draagvlakonderzoek. Zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen hier debet aan?"

"Het betreft ook vragen waarom niet gekozen wordt de huidige kerk te hergebruiken en om te vormen tot een MFA. We leven in de tijd van duurzaamheid en herbenutting van gebouwen." De herbestemming van de Philipsfabrieken in Strijp wordt als succesvol voorbeeld genoemd. "De Petrus Bandenkerk is een uniek dorpsmonument met een bijzondere betekenis voor veel inwoners. Ook is het een zeldzaam voorbeeld van naoorlogse wederopbouw architectuur met een bijzondere overkappingsconstructie en unieke baksteenreliëfs in de voorgevel."
De werkgroep vervolgt haar verhaal. "Ook zijn we geschrokken van de bombastische constructie en het formaat van het gepresenteerde schetsontwerp. De werkgroep is van mening dat een dergelijke vliegtuighangaar niet past bij het dorpse karakter van het kerkplein en de gemoedelijkheid van Son en Breugel. We zijn bang dat straks alle dorpshuizen en voorzieningen verdwijnen en een plaats moeten krijgen in dit megalomane project."

"Daarnaast zetten wij vraagtekens waarom het CMD in het MFA gehuisvest moet worden. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat huisvesting in het MFA de zichtbaarheid van het CMD verhoogt en drempelverlagend werkt en kansen biedt voor nieuwe initiatieven." Het is voor de werkgroep nog maar de vraag of de gebruikers van het CMD voor hun privacy op zo'n prominente plaatst midden op een zichtlocatie zitten te wachten. Ook vraagt ze zich af waarom een private Thuiszorgorganisatie in een cultureel dorpshuis kantoor moet gaan houden.

De werkgroep heeft ook vragen over de financiële gevolgen. Er is onduidelijkheid over de kosten van de nieuwbouw van het MFA. Men vindt het een gegoochel met cijfers. Ook over de financiering en de exploitatiekosten is nog niets concreets bekend. De gebroeders Emmery (archeologisch deskundigen) stellen dat uitgebreid archeologisch onderzoek op de bouwplaats van de MFA vereist is bij wet en dat dit de gemeente minimaal 1,1 tot 1,3 miljoen euro gaat kosten. Terwijl wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen uitgaat van slechts 45.000 euro voor grondonderzoek.

Om te voorkomen dat de gemeente een wild avontuur aan gaat met belastinggeld van de inwoners van Son en Breugel heeft de werkgroep een tegenbegroting opgesteld. De begroting is gemaakt door deskundigen en gaat uit van reële kosten voor archeologische grondonderzoek. De werkgroep zal deze begroting presenteren op 29 augustus tijdens de commissie bouwzaken. Ze verwacht op basis van deze cijfers een heroverweging en dat er een pas op de plaats wordt gemaakt om een zorgvuldig en democratisch proces te doorlopen.

Ook gaat zij door met ingezonden brieven in de lokale media en is zij bezig met het voorbereiden van ludieke acties om van het MFA een smaakvol en breed gedragen en levendig dorpshuis te maken.