Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: 09573c
Algemeen / Son & Breugel

Erfgoed.

  Politiek

Erfgoed is alles wat we overerven van de vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden te behouden voor de volgende generaties.
Hoe is dat in Son en Breugel: de gemeente stelt een lijst samen van particuliere eigendommen die zij tot monument A of B wil verheffen. Het behouden waard. Maar terwijl ze inwoners dwingend sommeert hun gebouw monument te laten worden, willen ze zelf de monumentwaardige Sint Petrus Banden kerk slopen en het Vestzaktheater verminken. Betreurenswaardig.

De brief van de heer van Leeuwen, architectuurhistoricus en oud-medewerker van onze provincie, aan onze burgemeester, Hans Gaillard, is mij dan ook uit het hart gegrepen. Deze gerenommeerde kenner van de Brabantse cultuurhistorische waarden van de bebouwde omgeving, kreeg als erkenning daarvoor de Brabantse Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds.( deze brief stond in de Mooi Son en Breugelkrant van 23 augustus op pagina 19)

Zijn oproep aan de gemeenteraad om het standpunt van sloop te heroverwegen en de kerk te her ontwikkelen kan op brede steun van onze bevolking rekenen. Weet u nog, in 4 weken meer dan 1300 steunbetuigingen voor het burgerinitiatief? Het burgerinitiatief om een onderzoek in te (doen) stellen om de voor het MFA-gedachte functies tijdelijk dan wel permanent onder te brengen in de Sint Petrus Banden kerk. Meer dan 1300 bewoners en dan tel ik daar nog niet bij de steunbetuigingen die te laat binnen kwamen.

Ook het landelijk gerenommeerde Cuypersgenootschap pleitte voor behoud. Ook de Rijksbouwmeester pleitte voor behoud en herontwikkeling.
De rapporten van het architectenbureau Diederen Dirrix en van Hevo (nooit toegelaten) lieten zien dat het MFA wel degelijk kan worden ondergebracht in de bestaande kerk. Het gemeentebestuur concludeerde dat de kerk te groot en daardoor te duur zou worden. Toen tot een groter mfa werd besloten is niet teruggekomen op deze conclusie.
De gemeente Sint-Oedenrode (nu Meierijstad) heeft de kerk van de Goede Herder wel aangewezen als gemeentelijk monument; een nieuwe bestemming is nog niet gevonden!
De gemeente Oirschot heeft ingestemd met het gebruik van de kerk in Spoordonk als gemeenschapshuis.
Ook weten we dat het bisdom nu veel welwillender en positiever wil meedenken om in kerkgebouwen een dorpshuis te creëren.

Bedenk u: slopen kan maar een keer. Het Eindhovens Dagblad wijdde op 16 juni j.l. een paginagroot artikel aan het 50 jaar eerder gesloopte stadhuis van Eindhoven onder de titel: "Stadhuis wordt al halve eeuw gemist".
Voorkom in Son en Breugel zo een erfenis van wroeging.
Zondag j.l. zei een collegelid tegen mij, toen we 1 minuut over de kerk als erfgoed spraken: hadden ze beter de oude kerk kunnen behouden. Het is u allen toch bekend, mag ik hopen, dat de oude monumentale gotische kerk verwoest is door een fatale brand? Dat wilde de bevolking toen ook niet. Deze monumentwaardige Sint PetrusBanden kerk wordt moedwillig vernietigd door mensenhanden. Ook nu wil de overgrote meerderheid van onze bevolking dat niet.

In maart 2018 zijn er verkiezingen die zeer wel tot een nieuw beleid kunnen leiden. Als de kerk eenmaal is afgebroken komt deze nooit meer terug.
Voor een nieuwe kerk achter de toren zullen straks dezelfde problemen opdoemen als nu voor het mfa-ontwerp: dure opgravingen, parkeren, groene doelstellingen, massaliteit. Daarbij komt dat bij een tijdelijke verhuizing best nog meer gelovigen zullen afhaken.
Graag sluit ik mij aan bij de oproep van de heer van Leeuwen: Mag ik u met klem vragen het standpunt van sloop te heroverwegen en de kerk te herontwikkelen. Het is nog niet te laat, immers, slopen kan maar een keer!

Gerard Swinkels.        

Reageer als eerste
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>;
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>