Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 2b6928
Foto: Studio Dees
Algemeen / Son & Breugel

Herindelingsbesluit Nuenen en de gevolgen voor Son en Breugel

  Politiek

Gedeputeerde staten, het dagelijkse bestuur van de provincie, heeft onlangs besloten dat de gemeente Nuenen moet fuseren met de gemeente Eindhoven en stellen een herindelingsbesluit voor. De bestuurskracht van de gemeente Nuenen wordt al jaren als zeer gebrekkig ervaren door de provincie en zij hebben ook geen hoop op verbetering op de korte termijn. Deze mening wordt gedeeld door regionale bedrijven en maatschappelijjke instellingen, zo blijkt uit onderzoek. Een bittere pil voor dit Van Gogh-dorp met zo'n 22.000 inwoners.

Door: Arjen Strik

Nuenen: Sterke oriëntatie op Eindhoven
De provincie is van mening dat een samenvoeging tussen Nuenen c.a. (Nuenen, Gerwen en Nederwetten) en Eindhoven het beste past bij de maatschappelijke en economische inrichting van dit gebied. Ook hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven, qua werk, onderwijs en ontspanning en minder met Son en Breugel. Uit onderzoek blijkt dat er een ruim draagvlak is bij de inwoners voor een fusie met Eindhoven. Deze nieuwe gemeente zal vanwege haar organisatorische en financiële omvang voldoende bestuurskracht hebben ten aanzien van regionale opgaven en kansen in het stedelijk gebied 'brainport Eindhoven', zo stelt de provincie. Dat de provincie Noord-Brabant wil dat Nuenen en Eindhoven gaan fuseren, betekent niet dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Er wordt een plan over dit herindelingsbesluit voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk beslist over dit wetsvoostel de Eerste Kamer.

Respectloos, aldus burgemeester Houben
Maarten Houben, de burgemeester van Nuenen, noemt de kritiek van de provincie op het gemeentebestuur respectloos. "De provincie weet als geen ander dat wij de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben aan het verbeteren van de bestuurskracht en de financiële positie van de gemeente." De burgemeester wil dat Nuenen zelf over een fusie beslist en niet onder dwang van de provincie, meldt Omroep Brabant."

Wat zijn de gevolgen voor Son en Breugel?
Son en Breugel, is volgens de provincie wel in staat om zelfstandig verder te gaan. Son en Breugel heeft al eerder aangegeven als zelfstandige gemeente te willen blijven en niet te twijfelen aan haar eigen slagkracht. Zij staat in de top-twee van financieel gezonde kleine gemeentes en krijgt nu van de provincie enkele weken de tijd om aan te geven of zij wel of niet bij dit herindelingsvoorstel wil aanhaken. Son en Breugel maakt al deel uit van de metropoolregio Eindhoven (Brainport), waarvan de 21 deelnemende gemeentes er overtuigd van zijn, dat samenwerking in regionaal verband zeer belangrijk is voor de verdere sociaal-economische versterking van de regio en daarom een actieve, initiërende en stimulerende rol spelen in de diverse regionale bestuurlijke adviescolleges.

Samenwerking met Best en Oirschot
De fusie tussen Nuenen en Eindhoven heeft wel gevolgen voor bestaande samenwerkingsverbanden tussen de twee gemeentes. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad bij amandement besloten: "In het geval Nuenen fuseert met Eindhoven, zal onze gemeente naast de samenwerking met Geldrop-Mierlo onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten, zoals de gemeente Best en/of Oirschot mogelijk is. In het raadsbesluit valt verder te lezen: "Als Nuenen definitief naar Eindhoven gaat, zal ook de ontvlechting van deze gemeente uit de Dienst Dommelvallei gestalte moeten krijgen. Daarnaast zal met Geldrop-Mierlo moeten worden gesproken over de verdere samenwerking. Want zonder samenwerking is er geen zelfstandigheid.

Ontvlechting van dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van gemeente Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel op het gebied van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken. De Dienst Dommelvallei is operationeel in de bedrijfsvoeringstaken: Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering, Documentaire Informatie Voorziening en Planning & Control. Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel verzorgt Dienst Dommelvallei ook de taakvelden Sociale Zaken en Dienstverlening. De vraag is, wat betekent de ontvlechting van Nuenen uit deze samenwerkingsverbanden?
Daarnaast moet ook worden nagedacht over andere samenwerkingen die op dit moment met de gemeente Nuenen zijn aangegaan. Gedacht moet worden aan het CMD, het gezamenlijk optrekken van de BOA's, afspraken over het Buitengebied, gezamenlijk applicatiebeheer van software. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van deze samenwerkingen. In het proces omtrent de Bestuurlijke Toekomst moet duidelijk worden wat de incidentele en structurele kosten zijn in het geval Nuenen opgaat in Eindhoven.

Scheiden doet lijden
Net als in een huwelijk is het vaak zo dat aan een scheiding of 'het uit elkaar gaan' een prijskaartje hangt. Hoeveel dat is en voor wie, dat zijn vragen die nog vaak besproken zullen worden in de Raadszaal. Son en Breugel blijft knokken voor haar eigen identiteit en gaat de samenwerking aan met buurgemeentes om de bestuurlijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarom is een grote opkomst van de komende gemeenteraadsverkiezingen van groot belang. Laat met uw stem weten dat u er iets van vindt, zo behoort u niet tot de zwijgende meerderheid, dus STEM.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>