Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: d0753d
Algemeen / Son & Breugel

Herindelingsontwerp Nuenen en Eindhoven vastgesteld

  Politiek

Son en Breugel /  's Hertogenbosch - Gedeputeerde Staten hebben 15 mei het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen hierop tot en met 11 juli hun zienswijzen indienen.

De gemeenteraden van beide gemeenten kunnen dit doen tot en met 29 augustus. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema's, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc.

Het landelijke karakter van Nuenen c.a. en het stedelijk karakter van Eindhoven vullen elkaar goed aan en moeten behouden blijven. Daarover zijn Nuenen c.a. en Eindhoven het eerder eens geworden in een gezamenlijk 'Verdiepingsdocument'. Dit betekent onder andere dat de groene buffers niet volgebouwd worden en dat er geen hoogbouw in Nuenen komt. De visies op het sociaal domein van de twee gemeenten komen overeen, maar in de uitvoering zijn verschillende keuzes gemaakt. Het is mogelijk dat in de nieuwe gemeente de verschillende werkwijzen gehandhaafd blijven. De gemeente Eindhoven staat open om te leren van de ervaringen en werkwijzen van Nuenen.

Grote slagkracht
Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke uitgangspunten bij de vorming van het bestuur van de nieuwe gemeente. In de nieuwe gemeente is er op sport- en cultuurgebied respect voor elkaars accommodaties, verenigingen en evenementen, zelforganisatie en levensvatbaarheid. Er zal, als daaraan behoefte is, een dependance voor gemeentelijke dienstverlening in Nuenen komen. De nieuwe gemeente kan met meer kracht mobiliteitsvraagstukken aanpakken zoals, hoogwaardig openbaar vervoer, snelfietsroutes, gedragsbeïnvloeding en bundelen van autoverkeer op een beperkt aantal wegen zodat sluipverkeer wordt teruggedrongen. De nieuwe gemeente zal een grote bestuurlijke slagkracht hebben. Ook zal het de lokale kwaliteit, opgaven en identiteit waarborgen. Het behouden van de inwonersparticipatie en de dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Eeneind zijn daarbij cruciaal.

Input voor ontwerp
Het herindelingsontwerp is mede tot stand gekomen op basis van informatie uit bestuurlijke gesprekken, diverse onderzoeksdocumenten en 5 inwonersavonden. Het gemeentebestuur van Nuenen heeft geen medewerking verleend aan de voorbereidingen voor het herindelingsontwerp. Dit gemis is deels ondervangen door inwonersavonden die de provincie heeft georganiseerd, om bij inwoners van de diverse kernen en jongeren op te halen wat hun zorgen en wensen zijn voor de nieuwe gemeente.

Beide gemeenten zullen ophouden te bestaan en samen de nieuwe gemeente vormen. De beoogde fusiedatum voor de nieuwe gemeente is 1 januari 2021 en de gemeente zal Eindhoven heten.

Vervolg procedure
Met behulp van de zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten een herindelingsadvies op. Hier voegen Gedeputeerde Staten een overzicht bij van alle zienswijzen, die voorzien zijn van een reactie. Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies dit najaar vast. De provincie verstuurt dit advies vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK vervat dit in een wetsvoorstel dat voorgelegd wordt aan de Ministerraad en na advies van de Raad van State wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>