Logo mooisonenbreugel.nl
Kees Vortman (VVD), enorm teleurgesteld   | Fotonummer: 15edd1
Kees Vortman (VVD), enorm teleurgesteld (Foto: )

Wijze voordragen wethouders zorgt voor onrust

  Politiek

Son en Breugel - De coalitie van Son en Breugel maakte woensdagavond 17 april bekend dat zij vanaf nu verder gaan met vier in plaats van drie wethouders. Het ging hier duidelijk niet om een voorstel, maar om een voldongen feit. Het bericht verraste dan ook vriend en vijand.

Redacteur: Adrie Neervoort

Telefonisch geïnformeerd
Ook burgemeester Hans Gaillard vernam, volgens eigen zeggen, het voornemen om van drie naar vier wethouders te gaan toen er gesproken werd over de integriteitstoets. De namen en het voordragen van deze personen was toen al een uitgemaakte zaak. Ook de oppositie partijen hoorden het voornemen pas op dinsdagavond, zij werden daarover telefonische geïnformeerd.

Externe expert
De sfeer in de Son en Breugelse politiek is al langer onderwerp van gesprek. Dit is de reden dat er zelfs een externe expert ingehuurd is om de bestuurlijke verhoudingen binnen de lokale politiek te verbeteren. Het proces is pas recent gestart en zag er veelbelovend uit.

Samenwerken
Zowel de oppositie als coalitie werkte samen om een verandering teweeg te brengen, tot woensdagavond 17 april. De coalitie bleek anders te denken over vernieuwde bestuurlijke verhoudingen en gebruikte hun macht om twee nieuwe wethouders voor te dragen en het aantal daarmee op vier te brengen.

Overtuigen
Het huidige takenpakket van een wethouder is te groot en te complex voor de huidige drie wethouders. Met een extra wethouder wordt het mogelijk om voortvarend een verdere uitvoering, aan het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, te geven. De coalitie probeerde de oppositie met deze argumenten te overtuigen.

Teleurgesteld
Kees Vortman (VVD) één van de partijen naast Dorpsbelang en D66 in de oppositie zegt desgevraagd enorm teleurgesteld te zijn. "De afgelopen tijd zijn de tegenstellingen en wantrouwen toegenomen in de politiek in Son en Breugel. Om hier verandering in te brengen zijn wij samen, met een externe adviseur, de weg ingeslagen om dit te veranderen.  De manier waarop de coalitie nu vier wethouders presenteert, ondermijnt dit proces volledig."

Weinig respect
"De gang van zaken draagt niet bij aan betere verhoudingen", aldus Kees Vortman.  Dit dwingt Kees, en misschien ook wel de ander oppositie partijen, tot een andere houding. "Met deze handelswijze zie je duidelijk het machtsdenken van de coalitie en het onmachtsgevoel vanuit de oppositie", aldus Kees. "De handelswijze toont ook weinig respect voor iedereen die geïnvesteerd heeft in de bestuurlijke verbetering", aldus Kees. 

Portefeuilleverdeling
Het lijkt erop dat de handelswijze de verhoudingen binnen de politiek weer op scherp zet. Ook worden er vragen gesteld bij de reden om van drie naar vier wethouders te gaan. Daarbij valt ook de nieuwe portefeuilleverdeling op. In de nieuwe samenstelling zal Paul van Liempd zich richten op de onderwerpen Duurzaamheid en Sociaal Domein. Jos de Bruin zal zijn focus hebben op Breugel Bruist en Welzijn, waaronder ook de zorg voor de verenigingen. John Frenken wisselt Sociale Zaken in om zich in te zetten voor Ruimtelijke Ordening en de invoering van de Omgevingswet. Het college zal tijdens haar eerste vergadering in nieuwe samenstelling de definitieve portefeuilleverdeling vaststellen.

Verschuiving
Op een aantal onderwerpen verschuift dus de discussie naar een andere wethouder zoals bij 'Beschermd wonen' waar eerst wethouder Frenken voor verantwoordelijk was.
Paul van Liempd en Jos de Bruin worden in de eerst volgende raadsvergadering van donderdag 9 mei, voorgedragen voor benoeming.
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>