Logo mooisonenbreugel.nl
sdr   | Fotonummer: 3b83bd
sdr (Foto: Gemeente Son en Breugel)

Wat wordt het beste idee voor voormalige kerk?

  Politiek

Son en Breugel - Lange tijd leek dat er niets gedaan werd met de invulling van het voormalige Sint-Petrus Bandenkerk. Niets is minder waar. Achter de schermen was het college druk bezig om een invulling te vinden voor het dorpshuis. Inmiddels zijn er vijf ontwerpers door de gemeente uitgenodigd om hun ideeën te laten zien hoe zij het kerkgebouw willen om toveren tot een levendig dorpshuis.

Het inkoopteam heeft, onder leiding van Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB), de vakmatige inbreng van experts op het gebied van bouw, architectuur en duurzaamheid gemengd met inbreng van toekomstige gebruikers, inwoners en raadsleden om tot een zorgvuldige beoordeling van de ontwerpen te komen.

Er zijn wel eisen gesteld aan de ontwerpen. Er wordt gezocht naar een ontwerp dat past in de omgeving en duurzaam is. Daarnaast moet het gebouw goed bruikbaar zijn voor de toekomstige gebruikers en dient daarnaast de monumentale elementen van het gebouw te respecteren.

In de aanbestedingsregels is vastgesteld hoe de gemeente de ontwerpen gaat beoordelen. De aanbestedingsregels schrijven voor dat het inkoopteam erop toeziet dat alle aanbieders vooraf weten hoe en op welke punten hun ontwerp beoordeeld wordt. Voorafgaand aan presentatie en beoordeling is elke inzending eerst door het inkoopteam gecontroleerd of deze voldoet aan de randvoorwaarden voor een geldige inzending. Als een inzending niet voldoet, wordt deze uitgesloten van presentatie en beoordeling. Alle stappen en voorwaarden maken onderdeel uit van de wettelijke voorwaarden om een rechtsgeldig aanbestedingsproces te doorlopen.

Expertteams, raadsleden, toekomstige gebruikers en inwoners van Son en Breugel worden eveneens in de beslissing tot het beste ontwerp betrokken. De publieke presentatie van de ontwerpen is gepland in de week van 30 september tot en met 4 oktober. Iedereen krijgt de kans om bij deze openbare presentatie van de ontwerpen door de architecten aanwezig te zijn. De vijf ontwerpers lichten hun ontwerp dan toe en de inwoners kunnen hun mening hierover geven.

"De ontwerpers maken een voorlopig schetsontwerp van zowel de buiten- als de binnenkant", licht wethouder Jan Boersma (CDA) toe. "Als die er zijn, dan vindt er een beoordeling plaats. Qua beoordelingscriteria hebben we gezegd 20% prijs, 80% kwaliteit. Die 80% gaan we weer onderverdelen in het ontwerp zelf, de duurzaamheid en het proces."

De expertteams kijken kritisch naar de mate van duurzaamheid, de proceskwaliteit en ook de prijs en beoordelen de ontwerpen erop. Gebruikers, raadsleden en inwoners zullen vooral kijken naar de meer subjectieve kwaliteitskenmerken van het structuurontwerp. Hieronder vallen onder andere de uiterlijke kenmerken van zowel de binnen als buitenkant van het gebouw, alsmede het behoud van de monumentale elementen, inpassing van het plan in de omgeving en gebruiksmogelijkheden voor de (toekomstige) gebruikers.

De individuele raadsleden geven, na een toelichting door het expertteam, een score voor het structuurontwerp. De inwoners kunnen een terugkoppeling geven aan de raad. Deze terugkoppeling wordt ook meegenomen in de score.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>