Logo mooisonenbreugel.nl
Her en der liggen zakken met plasticafval, straks misschien verleden tijd in Son en Breugel   | Fotonummer: e037ab
Her en der liggen zakken met plasticafval, straks misschien verleden tijd in Son en Breugel (Foto: )

Enquête afvalinzameling Son en Breugel

  Politiek

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel wil toe naar minder restafval en meer afvalscheiding. Om dat te realiseren zijn verbeteringen in de afvalinzameling nodig.

De gemeente verstuurt daarom in de tweede helft van juni een enquête aan 2.700 geselecteerde bewoners. Met de enquête wil de gemeente in beeld brengen hoe inwoners de verschillende inzamelsystemen waarderen. 

De enquête bevat vragen over de ervaringen met de huis-aan-huis inzameling van de verschillende afvalstromen, zoals het restafval (grijze container of ondergronds inzamelen), oud papier en PMD (plastic, metaal en drankkartons). Maar ook wordt gevraagd naar de ervaringen met zwerfafval en de milieustraat. 

Onafhankelijk onderzoeksbureau De AfvalSpiegel voert deze enquête in opdracht van de gemeente uit. De enquête kan schriftelijk of digitaal worden ingevuld, deelname is anoniem en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van de enquête worden meegewogen in de evaluatie van het afvalbeleid, zoals aangegeven in het coalitieakkoord.
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>