Logo mooisonenbreugel.nl
Het zebrapad tussen het Raadhuisplein en het Kerkplein   | Fotonummer: 4b6af5
Het zebrapad tussen het Raadhuisplein en het Kerkplein (Foto: )

Mogelijk regenboogzebrapad in Son en Breugel

  Politiek

Son en Breugel – Vandaag vrijdag 11 oktober is het nationale Coming-Out dag, vorig jaar wapperde nog de  regenboogvlag in Son en Breugel. Door de regenboogvlag uit te hangen onderstreepte de gemeente toen haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie) in Nederland. 

D66 Son en Breugel is een sterk voorstander van gelijke behandeling. Zij willen zelfs nog een stapje verder gaan door een voorstel in te dienen om in Son en Breugel een regenboogzebrapad te laten aanleggen tussen het Kerkplein en het Raadhuisplein. "Een regenboogzebrapad gaat voor ons over onze inclusieve samenleving waarbij wij rekening met elkaar houden ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid en status", aldus Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66 Son en Breugel.

D66 wil het college van B&W verzoeken om op een prominente plek in het dorp, bij voorkeur het zebrapad tussen het Raadhuisplein en het Kerkplein, een regenboogzebrapad aan te leggen om daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Daarmee vragen zij tevens aandacht voor de inclusieve samenleving waarin wij leven.

Wel of geen voorrang
Alhoewel het regenboogzebrapad vrolijk oogt, kan het ook voor de nodige verwarring zorgen. Moet er nou wel of geen voorrang verleend aan het verkeer dat via een regenboogzebrapad de weg over steekt?
'Volgens de wet moet een zebrapad bestaan uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 meter. De markering moet bestaan uit witte strepen. Bovendien moet een verkeersbord L2 (voetgangersoversteekplaats) worden geplaatst, tenzij er verkeerslichten bij het zebrapad zijn geplaatst. Zolang de witte strepen niet ook in regenboogkleuren zijn geschilderd, is het een zebrapad. En moet u voorrang verlenen als voetgangers aangeven te willen oversteken. Als ook de witte strepen in regenboogkleuren zijn geschilderd, dan voldoet het niet aan de eisen van een zebrapad en bent u officieel niet verplicht voorrang te verlenen. Ook niet als verkeersbord L2 is geplaatst, omdat dit geen gebods- of verbodsbord is', is te lezen op de website van de ANWB.
Of het regenboogzebrapad daadwerkelijk aangelegd wordt in Son en Breugel, blijft voorlopig dus nog een vraag. 

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>