Sporthal De Bongerd (archieffoto)
Sporthal De Bongerd (archieffoto) Foto: WIL FEIJEN

Onduidelijkheid zorgt voor uitstel besluit nieuwbouw of renovatie De Bongerd

Politiek

Son en Breugel - Het college was er al uit als het ging om nieuwbouw of renovatie van De Bongerd in Son en Breugel: zij gaven de voorkeur aan renovatie, en daarbij dachten zij vooral aan de kosten; nieuwbouw is volgens onderzoeksbureau Synarchis namelijk 1,7 miljoen duurder.

Redacteur: Adrie Neervoort

Wethouder Jos De Bruin poogde in een gecombineerde commissievergadering Grondgebiedzaken en Burgerzaken de commissieleden te overtuigen dat het plan voor renovatie het beste was uit een keuze van twee. Naast renovatie was ook complete nieuwbouw nog steeds een optie.

De wethouder leek ervoor te gaan en had zelf twee vertegenwoordigers van onderzoeksbureau Synarchis en een ondersteunende ambtenaar meegenomen voor het debat. Maar ondanks de inbreng van deze deskundige lukte het de wethouder niet om de commissieleden te overtuigen; dat doe je immers met feiten en gegevens, en deze ontbraken volgens de commissieleden.

Programma van eisen 
Zij vonden het voorstel om voor renovatie te kiezen inhoudelijk erg mager; er ontbrak nog veel praktische informatie. Marco Pullens (VVD) vatte de gegeven informatie in één woord samen: onduidelijkheid. Zo riep het buiten de projectkosten laten van de ruimte die nodig is voor de geplande kinderopvang veel vraagtekens op. Ook bleek de wettelijk vereiste buitenruimte die een kinderopvang nodig heeft, te ontbreken in het plan.
Maar waar de commissieleden vooral over vielen was het ontbreken van een programma van eisen, want hoeveel ruimte willen de huidige gebruikers nu precies en welke ruimtes willen zij dan straks mogelijk delen. Volgens Eef van Turnhout wilde een van de beoogde gebruikers, het IVN, een eigen ruimte, en dus zeker geen ruimte die ze zouden moeten delen.

Ook waren er veel vragen over het parkeren, want de parkeerruimte zou in het geval van renovatie aanzienlijk kleiner zijn dan bij nieuwbouw.
Door de uitbreiding van De Bongerd door renovatie zou de sporthal dichter bij de Weegschaallaan komen te staan en daardoor zou ook aanwezig groen moeten verdwijnen. Camille Limpens (CDA) vond dit niet gewenst, maar begreep ook dat bij renovatie dit de enige optie was.

Snelheid
De wethouder hield de partijen nog voor dat er snelheid gemaakt moest worden met de uitvoering van het plan; dat was ook de mening van de partijen. Want de politiek is zich ervan bewust dat het plan om iets te doen aan de huidige situatie van De Bongerd al veel te lang alleen maar een plan is. Remco Heeren (Dorpsvisie) begreep de snelheid waar de wethouder om vroeg, maar merkte op dat dit niet mag leiden tot situaties die we niet willen.

Het is natuurlijk jammer dat bij een plan, waar snel een besluit over moet worden genomen, de belangrijkste informatie ontbreekt; informatie die volgens de partijen nodig is om een juiste beslissing te nemen. De wethouder begreep de vragen, maar om de snelheid erin te houden stelde hij voor deze vragen binnen een week naar hem te mailen, zodat hij deze kon beantwoorden voor de komende raadsvergadering.

Daardoor zou mogelijk in die raadsvergadering een besluit kunnen worden genomen; een besluit waar de inwoners van Son en Breugel, onder wie veel gebruikers van De Bongerd, al zo lang op wachten.

!