(vlnr) Jelle de Jong (DorpsVisie), Steven Grevink (PvdA/GroenLinks)  en  Jan Boersma (CDA)
(vlnr) Jelle de Jong (DorpsVisie), Steven Grevink (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA) Foto: Wil Feijen

Een mooie mix van ervaring en nieuw bloed

Politiek

Son en Breugel - Twee bekende gezichten en een nieuw gezicht werden vorige week vrijdag door de fractieleiders van vijf partijen uit Son en Breugel gepresenteerd als kandidaat-wethouders. De twee bekende gezichten zijn Jan Boersma (CDA,) die dus aanblijft als wethouder, en Jelle de Jong (DorpsVisie), nieuw als wethouder, maar al jaren gemeenteraadslid in Son en Breugel voor Dorpsvisie. Het nieuwe gezicht is Steven Grevink (PvdA/GroenLinks), die misschien geen politieke ervaring heeft, maar wel ervaring als bestuurder.

Redactie: Adrie Neervoort

De drie nieuwe wethouders zijn allen woonachtig in Son en Breugel; zij moeten volgens Dorpsvisie, CDA, Dorpsbelang, D66 en PvdA/GroenLinks een bijdrage gaan leveren aan een open en duale werkwijze van het nieuwe college. “Met deze drie kandidaten zien we dat zeer positief tegemoet”, zo leek Mireille Bonnier de keuze van de kandidaten te willen toelichten, waaraan zij ook nog toevoegde dat het ‘een mooie mix van ervaring en nieuw bloed was’.

De weg naar de vorming van een nieuw college en een mogelijk raadsbreed akkoord was volgens Remco Heeren geen gemakkelijke weg. “Toen wij drie en halve maand geleden na de verkiezingsuitslag aan de slag gingen met de formatie zijn wij een nieuwe weg ingeslagen”, aldus Heeren.

Volgens hem was het een zoektocht naar een andere, bredere vorm van samenwerking binnen de raad: “Voor de gemeenteraad in Son en Breugel was dit een nieuwe aanpak, en daar hebben we ook van geleerd, en wel dat we in de aanloop naar de volgende verkiezingen een dergelijke aanpak beter moeten voorbereiden.” De zoektocht leidde uiteindelijk niet tot een raadsbreed akkoord en had zelfs tot gevolg dat twee partijen, VVD en Voor U!, niet betrokken werden bij de vorming van de raadsagenda.

Het is niet duidelijk of hierbij verstoorde persoonlijke verhoudingen of ideologische verschillen een rol speelden. De VVD laat wel weten dat er volgens Dorpsvisie en CDA een gebrek aan vertrouwen zou zijn als het om de VVD ging.

Echter, volgens Heeren biedt de raadsagenda een overzicht van de belangrijkste thema’s en onderwerpen waar de raad zich de komende periode op wil richten. “De raadsagenda is wel tot stand gekomen met inbreng van alle partijen in deze raad”, aldus Heeren.

Het bestuursakkoord, waarin over enkele onderwerpen nadere afspraken zijn gemaakt met Dorpsvisie, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang, biedt volgens Heeren genoeg ruimte voor een raadsbreed debat met alle partijen.

De vijf partijen Dorpsvisie, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang hebben dus een bestuursakkoord geschreven zonder de inbreng van VVD en Voor U!. Toch willen Heeren (Dorpsvisie) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) niet spreken van een oppositie/coalitieverhouding, maar liever over de raad.

Volgens Mireille Bonnier verwachten de genoemde vijf partijen van het nieuwe college dat zij de uitdrukkelijke wens van de raad om tot een betere samenwerking te komen ondersteunen. “Dat betekent dat wij zo veel mogelijk alle partijen in de raad erbij zullen betrekken en daarmee de kwaliteit van het raadsbrede debat zullen bevorderen”, aldus Bonnier.

Of deze uitnodiging alsnog zal leiden tot het herstellen van de verstoorde verhoudingen tussen de VVD, Voor U! en de overige vijf partijen, zal blijken in de raadzaal van Son en Breugel.

Afscheid

Waar er nieuwe wethouders komen, gaan er ook weg. Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) had eerder al aangeven zich niet meer beschikbaar te stellen als wethouder. Ook John Frenken zag een nieuwe termijn van vier jaar als wethouder niet zitten en bedankte vooraf ook voor de eer. Jos de Bruin is als huidige wethouder niet naar voren gekomen als mogelijke kandidaat voor Dorpsvisie. Wel zal hij de vrijgekomen raadszetel van Jelle de Jong gaan vullen voor DorpVisie.

In de DeMooiSonenBreugelKrant van woensdag 13 juli leest u meer over de benoeming van de wethouders en hun portefeuilleverdeling.