Strijkwinkel Raadhuisplein 2
Strijkwinkel Raadhuisplein 2

Pilot Strijkwinkel stopt

Algemeen

Son en Breugel - De afgelopen maanden hebben ruim 30 klanten meegedaan aan de pilot van Strijkwinkel.

Tijdens deze pilot is gebleken dat er duidelijk een behoefte ligt vanuit een groot aantal klanten. Toch hebben wij tijdens de eindevaluatie moeten besluiten dat Strijkwinkel in deze vorm financieel niet haalbaar is voor alle betrokken partijen. Wij van Carrousel vinden dit erg jammer en gaan ons inzetten voor een strijkwinkel in een andere vorm, op een andere plek. We hebben de afgelopen periode veel kennis en ervaring opgedaan en gaan deze zeker gebruiken voor deze nieuwe werkplek.
Team Strijkwinkel wil alle klanten en belangstellenden ontzettend bedanken voor hun betrokkenheid en deelname aan onze pilot, maar ook voor de vele lieve woorden, attenties en gulle fooien! Wij hebben met veel plezier voor u gestreken!

Strijkwinkel sluit donderdag 26 april haar deuren aan Raadhuisplein 2. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Carrousel.
Carrousel is te bereiken via telefoonnummer 088-7998111