Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: fea677
Foto: Wil Feijen

Intocht Sinterklaas dit jaar via een andere route

Son en Breugel - Ieder jaar vinden Sinterklaas en zijn Pieten weer tijd om ook ons dorp even aan te doen. Op 18 november aanstaande is het weer zover: Sinterklaas komt dan weer per boot aan via het kanaal. Rond 14.00 uur zal de pakjesboot aanmeren aan de kade van Kanaaldijk-Zuid.

Door: Schrijf Piet

Zoals ieder jaar hopen Sinterklaas en zijn Pieten weer op veel kinderen met hun ouders die hun begroeten. Het feest is helemaal compleet als iedereen hun toezingt, om kinderen en hun ouders daarmee een beetje te helpen reist er dit jaar een speciale Zingpiet mee. Na jarenlange opleiding in Spanje denkt de Sint dat de tijd nu rijp is hem mee te nemen. Nadat de Sint en zijn Pieten zijn aangemeerd, zal de stoet koers zetten richting gemeentehuis onder begeleiding van de harmonie Pro Honore et Virtute.

Tijdens de tocht naar het gemeentehuis is er voldoende gelegenheid om Sinterklaas te begroeten en met de Pieten op de foto te gaan. Er zal weer ruim voldoende snoep meegenomen worden om uit te delen. Aangekomen bij het gemeentehuis, zullen de Sint en zijn Pieten verwelkomt worden door de Burgemeester. Dit zal rond 15.00 uur zijn. Daar zal Sinterklaas alle kinderen toespreken en hen verzekeren dat alle cadeaus zijn meegekomen uit Spanje….

Wijziging van de route
Om nog meer kinderen en hun ouders de kans te geven Sinterklaas een hand te geven, een tekening aan hem af te geven en of hem gewoon toezwaaien, is er besloten om dit jaar via een iets andere route naar het gemeentehuis te gaan. Vertrek vanaf het kanaal en via de brug zal de route de Nieuwstraat volgen. Bij de hoofdingang van Zonhove zal de stoet het Zonhove terrein opgaan om alle bewoners daar de kans te geven een glimp van Sinterklaas op te vangen, de Pieten kunnen hier dan snoep uitdelen. Aangekomen bij de Antoon vd Venstraat zal de stoet NIET links gaan, maar rechts richting Nieuwstraat.

Aangekomen bij de Nieuwstraat gaan de stoet links richting gemeentehuis. Via het Raadhuisplein komen Sinterklaas en de Pieten dan aan bij het gemeentehuis. Het Sint Nicolaascomité Son en Breugel hoopt hiermee dat er een betere spreiding is van bezoekers en geeft hiermee de kans aan kinderen om Sinterklaas goed te kunnen begroeten, de Pieten hebben zo meer ruimte om snoep te kunnen uitdelen en op de foto te gaan met de kids. Het Sint Nicolaas comité geeft met dit programma aan dat het feest begint bij de aankomst op het kanaal! Wij hopen dat de meeste bezoekers op de fiets of lopend komen. Parkeer auto's zo min mogelijk op de route om alles veilig te laten verlopen en eventuele beschadiging aan voertuigen te voorkomen.

Steun
De Stichting Sint-Nicolaascomité kan een geldelijke steun niet missen. Veel kan er gebeuren door de vrijwillige bereidheid van vrijwilligers achter de schermen, maar er zijn een groot aantal niet geringe kosten, waaraan niet te ontkomen valt.

Denkt u hierbij maar eens aan de kleding, verzekering, gebruik van de boten en de ruim 500 kilo strooigoed. Deze kosten worden jaarlijks door een aantal lieve aardige mensen opgebracht, die het comité een warm hart toe dragen.

Wij vragen u daarom vriendelijk een vrijwillige bijdrage over te maken op rekening NL78RABO0148298168 t.n.v. het Sint-Nicolaascomité. Voor uw onmisbare steun willen wij u alvast hartelijk bedanken!

Wij wensen u allemaal veel gezelligheid tijdens de intocht van Sint-Nicolaas.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>