Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 8dccfc
Foto: Adrie Neervoort

Zwembad opnieuw in onzekerheid

Son en Breugel - Het leek zo mooi allemaal. Nou ja, mooi… het leek eindelijk geregeld. Na lang getouwtrek en onder een dik pakket aan voorwaarden was de gemeente Son en Breugel bereid om het openbaar zwembad van Thermae Son over 2017 en 2018 tegemoet te komen in de exploitatiekosten, voor het bedrag dat onderzoeksbureau Synarchis de gemeente geadviseerd had. Omdat er nog niet op alle onderdelen duidelijkheid was, adviseerde Synarchis een proefperiode van een à twee jaar incidentele exploitatiebijdrage, alvorens te besluiten over een structurele.

Door: Jan Egmond

Geruststelling
De geruststelling door Synarchis dat de inzet van de tegemoetkoming voor het juiste doel makkelijk te controleren was, ging de gemeente echter nog niet ver genoeg. Thermae- directeur Wim van Santvoort heeft het zwembad daarom formeel afgesplitst van het complex door er een aparte rechtspersoon van te maken: Zwembad Son BV. Dit alles opgesteld door een accountant, en helemaal volgens de regels laten accorderen door een registeraccountant van een ander bureau. Ook aan de andere gestelde voorwaarden was voldaan, zoals een dichtgetimmerd toegangssysteem, bijstelling van enkele openingstijden en tarieven, plus het imago-onderzoek dat de beleving maar ook alle denkbare gegevens van en over de bezoekers gedetailleerd inzichtelijk maakt. 

Zowel in dat imagorapport als in het rapport van Synarchis scoort het zwembad op veel onderdelen hoog, zoals op hygiëne, stelt Van Santvoort met genoegen vast. "Op 10 september hebben mijn adviseur en ik een gesprek gehad bij de gemeente om bevestigd krijgen dat aan de voorwaarden was voldaan en, zoals Synarchis had geadviseerd, een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming vanaf 2019. Ditmaal structureel, voor een periode van minimaal vijf jaar, met dezelfde gemeentelijke bijdrage maar dan trendmatig verhoogd. Omdat we niks zwart op wit hadden heeft mijn adviseur een en ander op 17 september in een brief aan B en W vastgelegd. In de begroting staat echter geen letter over het zwembad, terwijl dit in de kadernota wél was toegezegd. En het gaat echt niet om een paar centen."

Basisvoorziening
Alles lijkt dus dik in orde. Iedere gemeente in Nederland ziet een openbaar zwembad als een basisvoorziening die met de vergrijzing alleen maar in betekenis toeneemt, geen enkel openbaar zwembad in Nederland draait zonder gemeentelijke bijdrage, het gevraagde bedrag wijkt niet af van voorheen. Thermae legt er nog steeds geld op toe om de exploitatie rond te krijgen en heeft dat alles inzichtelijk gemaakt, voor zwembaden in de regio tast de gemeente oneindig veel dieper in de buidel zoals bijvoorbeeld 2,5 miljoen euro voor renovatie of nieuwbouw van het zwembad in Sint-Oedenrode. Van Santvoort heeft dan ook geen idee waar het probleem nu eigenlijk zit.

En hij niet alleen. Maarten van Beek (Dorpsbelang) wilde er ook wel eens het fijne van weten en sprak wethouder Jan Boersma (financiën) er op aan. Van Beek: "Die erkende dat inderdaad in de kadernota staat dat het zwembad wordt meegenomen in de begroting, maar dat die nota niet officieel is vastgesteld omdat het huidige gemeentebestuur er nog te kort zit. De opname in de begroting was volgens hem daarom niet formeel afgesproken. Pas in december zou hierover een raadsvoorstel komen. Ik heb het idee dat er in het gemeentehuis gewoon nog niks mee gedaan is. Wij werken nu aan een amendement om dit toch op te nemen in de begroting, en brengen dit donderdag in bij de raadsvergadering."        

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>