Logo mooisonenbreugel.nl
(vlnr) Sylvia Corsten (voorzitter), Kees van den Akker (penningmeester) en Els van Dieten (lid)   | Fotonummer: 17fdc4
(vlnr) Sylvia Corsten (voorzitter), Kees van den Akker (penningmeester) en Els van Dieten (lid) (Foto: Wil Feijen)

Inzicht in wensen en behoeften van mantelzorgers

Son en Breugel - Mantelzorg: vanzelfsprekende steun voor je naaste. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg die iemand biedt aan hulpbehoevende en kwetsbare medemensen, zoals de partner, ouders, familie, buren, vrienden of kennissen. Meestal gaat het om zorg of ondersteuning voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Voor veel mensen is het verzorgen van een dierbare vanzelfsprekend, maar het kan emotioneel én lichamelijk zwaar zijn.

Door: Arjen Strik

Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel

Mantelzorger zijn is echter niet vanzelfsprekend. Het is een zware persoonlijke belasting om, vaak langdurig, voor een ander te zorgen. Daarom verdienen mantelzorgers waardering en erkenning. Medio 2016 is daarom het Platform Mantelzorg opgericht in Son en Breugel. Het Platform Mantelzorg heeft diverse werkgroepen en werkt nauw samen met de mantelzorgconsulenten van de LEV-groep. Ook geeft zij onder andere het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviezen over het gemeentelijk beleid over dit onderwerp.
En nu wil het Platform graag de burgers van Son en Breugel vragen welke behoeften en wensen zij hebben als mantelzorger en hoe men de reeds bestaande ondersteuning ervaart en gebruikt. Om dit te weten te komen hebben zij een wensenlijst opgesteld. Deze staat afgedrukt in DeMooiSonenBreugelKrant van deze week, woensdag 9 januari.

Wensenlijst Mantelzorger
Een vertegenwoordiging van het Mantelzorgplatform, bestaande uit Els van Dieten (lid), Sylvia Corsten (voorzitter) en Kees van den Akker (penningmeester) geeft een korte toelichting op het ontstaan van de wensenlijst.
"Volgens landelijke gegevens zijn er in Son en Breugel naar schatting ruim drieduizend (3.000) mantelzorgers, van wie er slechts 400 bij de LEV-groep in beeld zijn. Er is lokaal bovendien weinig inzicht welke behoeften en wensen de mantelzorger heeft. Het Platform Mantelzorg heeft daarom een korte enquête opgesteld die hiernaast afgedrukt staat. Wij kunnen met de resultaten hiervan beter vaststellen welke veranderingen gewenst zijn en daar actie op nemen. De resultaten van de enquête worden ook gedeeld met de GGD, als basis voor een omvangrijker onderzoek. De resultaten van de wensenlijst zullen in de MooiSonenBreugelKrant gepubliceerd worden.
Dus mantelzorger: laat je mening horen! Vul de wensenlijst in, knip uit en lever de lijst in op een van de verzamelpunten.."

Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
Zowel in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van 2007 als in de WMO 2015 is de opdracht voor de gemeente opgenomen om mantelzorgers te ondersteunen. Het gemeentebestuur van Son en Breugel heeft voor de?uitvoering van deze opdracht een mantelzorgconsulent aangesteld.?In Son en Breugel zijn de belangen van mantelzorgers op dat moment nog niet gebundeld. Een werkgroep van de Adviesraad WMO heeft zich tussen 2009 en 2013 ingezet om in coproductie met een beleidsmedewerker van de gemeente een voorstel te maken voor een visiedocument. Met als titel "U bent. onmisbaar en u staat er niet alleen voor" is dit visiedocument in februari 2012 vastgesteld. Vervolgens is dit beleid vertaald naar het "Werkplan mantelzorg 2013/2014".

De werkgroep van de Adviesraad is in december 2013 opgeheven omdat de opgedragen taak was vervuld. De leden van de werkgroep zijn vanaf januari 2014 zelfstandig doorgegaan: er was nog veel te doen op het terrein van belangenbehartiging.
Teneinde de continuïteit van de belangenbehartiging van mantelzorgers beter te kunnen waarborgen, is in juli 2016 een stichting opgericht:
"Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel", kortweg:
Platform Mantelzorg Son en Breugel.
mail:platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com
Mobiel: 06-42580374

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>