Logo mooisonenbreugel.nl
Het voormailge kerkgebouw   | Fotonummer: 6aebe0
Het voormailge kerkgebouw (Foto: Gemeente Son en Breugel)

Definitief geen tijdelijk gebruik voormalig kerkgebouw

Son en Breugel - Door enkele evenementenorganisatoren is gevraagd of het voormalige kerkgebouw tijdelijk gebruikt kan worden voor activiteiten/evenementen. Het college laat de gemeenteraad weten dat de te maken kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming zijn met de verwachte baten en zal daarom hierop geen verdere actie nemen.

Het gebouw is door gebruik en eerdere voorbereidingen op een definitieve sloop in een zodanige staat gekomen dat zonder maatregelen onverantwoord is om hier activiteiten in te organiseren.

Het pand heeft geen NUTS-voorziening meer (gas, elektra, water en communicatielijnen) en daarnaast zijn er ook geen sanitaire voorzieningen meer in het gebouw. Ook schuilt er gevaar in de aanwezigheid van asbest, stukken glas die kunnen vallen en afbrokkelende stenen. Verder zijn er ook geen blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen.

Voor ons is veiligheid het belangrijkste afwegingscriterium. Om aan de basale veiligheidseisen te voldoen zullen er behoorlijk wat maatregelen genomen moeten worden.

Het aan de raadscommissie grondgebiedszaken verstrekte rapport van Aveco de Bondt over de bouwkundige/technische staat is hier duidelijk over. In het rapport worden de genoemde gevaarlijke aspecten duidelijk beschreven waarbij in het rapport "kostenbegroting voor 3 varianten kerk Son", eveneens van Aveco de Bondt, aangegeven is wat de kosten zijn voor herstel in de oorspronkelijke functie. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 779.000,00 excl. BTW. Niet al deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om aan de basale veiligheidseisen te voldoen voor tijdelijke gebruik. Een grove inschatting is dat dit circa € 200.000 excl. BTW gaat kosten.

Deze kosten zouden uitsluitend voor het tijdelijke gebruik en leiden niet tot een besparing later in het traject. Het college acht de kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming met de verwachte baten en zal hierop geen verdere actie nemen. 
 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>