Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: aba303
Foto: Ingezonden
Algemeen / Son & Breugel

Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis

Eindhoven / Son en Breugel - Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG) houdt samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 14 april. Het thema van de studiedag is Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant.
 

Net voor Kerst 2018 is de publicatie 'Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant: synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk' verschenen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit met name gravend archeologisch onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren. De synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert is gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014.
 

Uit de synthese wordt geconcludeerd dat in de onderzochte periode niet zonder meer sprake is van zwervende erven. In vrijwel alle perioden bestaan geclusterde erven en vaste bewoning. Het bewoningspatroon dat bekend is uit de ijzertijd loopt grotendeels in de vroeg-Romeinse tijd door. In de middeleeuwen hebben woonplaatsen op het platteland eeuwenlang op dezelfde plaats gelegen. Een belangrijke conclusie is ook dat landschappelijke factoren een veel minder evidente rol hebben gespeeld in locatiekeuze en bewoningsdynamiek dan eerder gedacht. Tijdens deze studiedag zullen de nieuwe inzichten aan u worden gepresenteerd door de diverse auteurs en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Erfgoedhuis Eindhoven
Gasfabriek 2
5613 CP Eindhoven

De kosten bedragen € 25,00 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk 8 april retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór 8 april naar: nbgarcheologie@gmail.com

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>