Logo mooisonenbreugel.nl
Jos de Bruin (DorpsVISIE), John Frenken (DorpsVISIE), gemeentesecretaris Rien Schalkx, burgemeester Hans Gaillard, Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA)   | Fotonummer: cef2c0
Jos de Bruin (DorpsVISIE), John Frenken (DorpsVISIE), gemeentesecretaris Rien Schalkx, burgemeester Hans Gaillard, Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) en Jan Boersma (CDA) (Foto: Giti Entezami)

Pijnlijke knelpunten gemeentehuis in beeld gebracht

Vacatures die soms moeizaam in te vullen zijn, toenemende werkdruk en extra werkzaamheden rond 'hoofdpijndossiers' maakt dat er behoorlijk wat extra geld nodig is om het werken binnen het gemeentehuis op orde te brengen én te houden. Dat is de uitslag van de notitie 'Basis op orde in de organisatie' van de gemeente.

Redacteur: Ineke van Uden

Dat extra geld zal elders bezuinigd moeten worden. Met de Kadernota en de Meerjarenbegroting in aantocht zullen raadsleden moeten aangeven bij welke onderwerpen zij geen water bij de wijn willen doen en welke onderdelen wellicht toch naar achteren schuiven of soberder uitgevoerd moeten worden.

Extra werk
Iedereen die een beetje de Son en Breugelse politiek volgt kan zich er wel wat bij voorstellen. Ambtenaren die hun huiswerk hebben gedaan en mooie notities hebben opgesteld op basis van kaders die de gemeenteraad heeft gesteld en waar dan weken of maanden later opeens een hele andere wending aan wordt gegeven door de raad. Dat vraagt veel extra werk van het ambtelijk apparaat. De Sonse gemeenteraad is wat dat betreft in de afgelopen maanden/jaren niet echt consistent geweest.

Vacatures en ziekteverzuim
Tel daarbij op dat vacatures niet altijd even makkelijk en snel ingevuld kunnen worden. Dat geeft extra werkdruk. En kans op meer ziekteverzuim. Dat laatste is inmiddels al licht zichtbaar. De eerste vier maanden van 2019 laten een hoger ziekteverzuim zien dan in de periode daarvoor. In de notitie 'Basis op orde in de organisatie' worden de knelpunten in de gemeentelijke organisatie eerlijk en duidelijk weergegeven. Het college van burgemeester en wethouders wil deze knelpunten dan ook oplossen.

Kadernota
De Kadernota - een nota die bedoeld is om richting te geven aan de begroting - is volgende week onderwerp van gesprek in de raadscommissievergaderingen. Nu afgelopen week duidelijk is geworden dat er circa vierhonderdduizend euro extra nodig is om onder andere de gemeentelijke organisatie te versterken, zal - als de raad deze noodzaak ondersteunt - elders die vier ton vandaan moeten worden gehaald.

Keuzes maken
Welke keuzes raadsleden gaan maken zal in de komende weken duidelijk worden. In de Kadernota staan onderwerpen als Breugel Bruist, Centrum Son - Dorpshuis, Duurzaamheid en Energietransitie, Mobiliteit en veiligheid in het verkeer, Nulde lijn samenleving: Wonen, welzijn en zorg, Regionale samenwerking, Veiligheid, Burgerparticipatie en nieuwe bestuursstijl gemeenteraad. Het college vraagt aan de raad om bij de bespreking van deze Kadernota hun mening te geven over de thema's die de raad belangrijk en minder belangrijk vindt. Op basis daarvan zal het college een herprioritering maken. Waarbij het college al wel benadrukt 'De financiële situatie is dusdanig dat een kaasschaafmethode geen oplossing biedt, maar dat de raad en het college duidelijke keuzes moeten maken in wat de gemeente wel en niet (meer) doet'.

Luister en praat mee
Wist u dat u altijd welkom bent tijdens een raadscommissie- en raadsvergadering? U heeft ook spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening mag geven over een onderwerp wat op de agenda staat. U krijgt hiervoor maximaal vijf minuten het woord. Vindt u dat de gemeenteraadsleden een bepaald onderwerp in de Kadernota absoluut niet moeten schrappen of niet op moeten bezuinigen? Dan kunt u tijdens het spreekrecht daar uw zegje over doen. Op de gemeentepagina in deze krant kunt u lezen wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>