Logo mooisonenbreugel.nl
Commissie Grondgebiedzaken op werkbezoek Zuiderkruislaan - Orionlaan   | Fotonummer: 184652
Commissie Grondgebiedzaken op werkbezoek Zuiderkruislaan - Orionlaan (Foto: @DeMooiSonenBreugelKrant)
Foto's Algemeen / Son & Breugel

Inspreken op inloopavond gemeente loont de moeite

Son en Breugel - Alle politieke partijen waren zaterdag 18 januari goed vertegenwoordigd tijdens het werkbezoek aan de ontwikkelingslocatie 'Planetenlaan - Eind'. Voorzitter Theo Groenemans en de zes commissieleden van Grondgebiedzaken, wethouder Frenken en enkele raadsleden waren naar De Bongerd gekomen. Samen met een groep van ongeveer dertig omwonenden uit de Orionlaan en Zuiderkruislaan gingen zij poolshoogte nemen op de locatie waar 49 woningen worden gebouwd en een ontsluitingsweg wordt aangelegd. Het werkbezoek is het resultaat van de inloopavond, waar omwonenden hun bezwaren tegen het nieuwbouwplan kenbaar hebben gemaakt.

Redacteur: Emmy Grit

Anka van der Velden is een van de bewoners van de Orionlaan die op 16 september naar de voorlichtingsavond is geweest, waar het nieuwe bouwproject van ontwikkelaars Ballast Nedam en Van Wanrooij werd gepresenteerd aan belanghebbenden. Tijdens deze avond werd inzichtelijk hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. De nieuwe huizen worden te dicht tegen de huidige woningen gebouwd die op dit moment aan het weiland grenzen. De ontsluitingsweg zou vanuit de nieuwe wijk tussen de Planetenlaan en de Zuiderkruislaan richting de Kometenlaan aangelegd worden. Anka: "Net als een aantal buurtgenoten heb ik mijn emailadres achtergelaten, waarna ik een uitnodiging kreeg om 25 november naar de inloopavond van de gemeente te komen. Als bewoners hebben we onze zorgen geuit en bezwaren gedeeld met de commissie en de ontwikkelaars."

Nieuwe werkwijze
De ontwikkelaars en gemeente hebben hierna overleg gehad, waarna een aantal alternatieven zijn voorgedragen. Voor de ontsluiting naar de Kometenlaan is een alternatief voorgesteld: rechtstreekse aansluiting op de Planetenlaan. Theo Groenemans: "Dit is een mooi resultaat, wat bewijst dat het laten horen van je mening loont tijdens een inloopavond. Je kunt beter aan de voorkant problemen aangeven. Dan kunnen ze worden meegenomen in de uitvoering. Achteraf kan vaak niet veel meer gedaan worden." Wethouder Frenken vult aan: "Dit werkbezoek is een voorbeeld hoe de gemeente graag in de toekomst wil werken. Met deze werkwijze worden omwonenden in het voortraject betrokken. Als er bezwaren, vragen of problemen zijn, kunnen deze in het voortraject worden meegenomen."

Werkbezoek
Voor de ontsluitingsweg is een alternatief dat voor negentig procent vaststaat. "Maar pin mij er niet op vast, er is nog niets definitiefs beslist", laat de wethouder weten. Om een goede beeldvorming te krijgen, werd een werkbezoek ingepland. Anka: "Helaas waren niet alle bewoners van de genoemde straten hiervan op de hoogte. Alleen de bewoners die in een eerder stadium hun emailadres hadden achtergelaten bij de gemeente, werden op de hoogte gebracht. Hierop besloot buurtgenoot Marion de Lepper de overige bewoners van de Orionlaan in te lichten.

Vragen stellen
Voorzitter Theo Groenemans: "Het is mooi dat er een grote opkomst is. Het is goed dat omwonenden hun stem laten horen." Samen met een groep van ruim dertig omwonenden zijn zij naar het genoemde weiland gelopen. De omwonenden konden nu ter plekke laten zien waarom zij problemen hebben met de voorgenomen plannen en konden hun vragen stellen. Buurtbewoners gaven na het werkbezoek aan dat zij het gevoel hebben dat ze serieus zijn genomen en dat ze echt gehoord zijn.

Groenstrook
Marion: "Als bewoners maken wij ons oprecht zorgen over de nieuwbouwplannen. Daarom is het goed dat de commissieleden op werkbezoek zijn geweest. Als de plannen niet gewijzigd worden, dan worden de nieuwe huizen pal tegen onze tuinen gebouwd. Onze huizen zullen dan sterk in waarde verminderen." Bewoners maken zich ook ernstige zorgen over de groenstrook achter de Orionlaan. Anka vult aan: "Er ligt een groenstrook achter de woningen van de Orionlaan die grenzen aan het bouwplan. Deze groenstrook zou bewaard moeten blijven of zelfs uitgebreid worden, zodat er meer groen blijft in de wijk en minder verstening door de nieuwbouw."

Stof tot nadenken
Na terugkomst in De Bongerd was er nog voldoende tijd om vragen te stellen aan de commissieleden. Zij hebben genoeg gezien en gehoord tijdens dit werkbezoek. Achter de schermen moeten nu antwoorden gezocht worden, zodat de zorgen en bezwaren van de omwonenden van het nieuwe bouwproject weggenomen kunnen worden.

 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>