Betrokkenen die namens hun sportclub of (maatschappelijke) organisatie serieus meedenken, meepraten en discussiëren over concrete ideeën, initiatieven en activiteiten voor het Lokaal Sportakkoord
Betrokkenen die namens hun sportclub of (maatschappelijke) organisatie serieus meedenken, meepraten en discussiëren over concrete ideeën, initiatieven en activiteiten voor het Lokaal Sportakkoord Foto: Ingezonden

Ons dorp fit met het Lokaal Sportakkoord Son en Breugel

Algemeen Algemeen / Son & Breugel sport

Son en Breugel - ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is’ geldt ook als het gaat om dit prachtige dorp in beweging te krijgen. Iedere inwoner, jong, oud, dun of dik, is gebaat bij een gezonde levensstijl, eentje waar sport en bewegen centraal staan. Om werkelijk iedereen die kans te bieden, is er in Son en Breugel een prachtige samenwerking ontstaan.

Redacteur: Ivo van Hoek

Dit gezamenlijke initiatief wordt 1 april afgetrapt tijdens de officiële presentatie van het Lokaal Sportakkoord Son en Breugel. Geen grap, want zowel sportclubs, basisscholen, zorg & welzijnsorganisaties, gemeente, fysiotherapeuten en huisartsen hebben nu de mogelijkheid dit akkoord mede vorm te geven. Alle belanghebbenden samen bereiken namelijk veel meer dan wanneer ze het alleen zouden moeten doen. Juist daar ligt de kracht van dit unieke initiatief.

Actief bijdragen
Op woensdag 4 maart kun je als organisatie meedenken en meepraten over een concrete invulling van sportief samenwerken binnen de gemeente. Als je erbij bent, kun je daadwerkelijk meebeslissen hoe die lokale samenwerking vorm moet krijgen en wat jij daaraan actief kunt bijdragen.

Breed draagvlak
Daniëlle van Bakel ondersteunt namens Sportservice Noord-Brabant (SSNB) als procesbegeleidster dit mooie initiatief. Danielle: “Tijdens eerdere bijeenkomsten dit jaar waren een behoorlijk aantal lokale organisaties aanwezig. We leggen bewust de focus op een breed draagvlak en praktische samenwerking binnen onze gemeente. Juist die enthousiaste kruisbestuiving tussen totaal verschillende sport- en beweegaanbieders zorgt ervoor dat we komen tot nieuwe ideeën en inzichten. We willen graag doelgroepen die minder actief zijn stimuleren om elkaar te helpen.”

Zes speerpunten
Landelijk hebben destijds de sportbonden, het ministerie van VWS en het NOC*NSF de eerste aanzet gegeven via het Nationaal Sportakkoord. Toen zijn er door hen zes sportieve ambities geformuleerd die in onze gemeente zijn vertaald naar zes lokale speerpunten:
1. Het vormen van een sport/adviesraad met een uitgebreid takenpakket.
2. Genereren van meer bekendheid en PR over het lokale sport- en beweegaanbod.
3. Een gezamenlijke aanpak van vrijwilligersbeleid binnen de sportverenigingen.
4. De inzet van een professionele verbinder tussen sport- en beweegaanbieders, scholen en kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en gezondheidsorganisaties.
5. Bestaande voorzieningen in de openbare ruimte beter benutten voor sport- en beweegactiviteiten.
6. Organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen als 0-4-jarigen, jongeren, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers, scholen en woensdagmiddagactiviteiten.

Sportieve vruchten
Deze punten worden op 4 maart besproken tijdens een bijeenkomst. Lokale organisaties kunnen zich bij één of meerdere van deze speerpunten aansluiten. Op basis van gezamenlijke afspraken kunnen vervolgens specifieke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden voor of door die organisaties. Hoe groter de betrokkenheid van alle partijen, des te meer sportieve vruchten onze inwoners kunnen plukken.

Sportieve ambities delen
Goede voorbeelden zijn al bestaande activiteiten voor scholieren van de Emiliusschool, de Koningspelen en initiatieven als G-sporten voor kinderen van de stichting MeeDoen. Namens deze stichting zitten Diana van de Looij en Maaike van Kempen aan de tafel om nieuwe creatieve ideeën vorm te geven. Daarnaast zijn de voorzitters van HTC Hockey en BC Scarabee, Hein-Jan Broens en Hein Cremers, aangehaakt bij deze kopgroep. Zij delen graag hun sportieve ambities met anderen.

Kennis en netwerk
Ook John van Hout (Different Bewegen/SBC-voetbal) heeft als organisator zijn sportieve sporen ruimschoots verdiend in onze gemeente. “Stiekem hebben we in de jaren al veel kennis en een ruim netwerk opgebouwd die in deze samenwerking prachtig wordt samengebracht”, vertelt John enthousiast. Ook de LEVgroep en de gemeente zelf spelen een voorname rol in het welslagen van dit sportakkoord. In de toekomst zou één vaste beleidsmedewerker vanuit de gemeente als sportief aanspreekpunt daarbij zeer welkom zijn om de continuïteit te waarborgen.

Officiële presentatie
Voel je vrij aan te geven wat jóuw organisatie de inwoners van Son en Breugel concreet kan bieden. Daarvoor ben je van harte welkom op woensdag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het clubgebouw van HTC Son Hockey aan de Rooijseweg 9 in Son.

Voor informatie en vragen kun je terecht bij sportformateur Daniëlle van Bakel, tel. 06-42166640, info@daniellevanbakel.eu of kijk op https://ssnb.nl/sportakkoord-son-en-breugel.