De jongeren tijdens een online activiteit
De jongeren tijdens een online activiteit Foto: ©Stichting MeeDoen S&B

Corona heeft ingrijpende gevolgen, ook voor jongeren met een beperking

Algemeen Coronavirus

Son en Breugel - “Voor onze doelgroep is structuur, ritme en regelmaat van levensbelang, en dat viel opeens weg”, zegt Maaike van Kempen. Zij is coördinator van Carrousel leren(d) werken/Stichting MeeDoen Werkt in Son en Breugel. “Jongeren met een beperking voelen zich vaak al eenzaam, en door de coronacrisis is hun isolement alleen maar toegenomen”, aldus Diana van der Looij, begeleidster bij de organisatie.

Redacteur: Arjen Strik

De impact van de coronamaatregelen op hun doelgroep is heel groot. Bij Carrousel hebben ze vooral te maken met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en autisme. Ze volgen vrijwel allemaal werk- of dagbestedingstrajecten. Carrousel is een samenwerkingsverband tussen SWZ Zonhove en Stichting MeeDoen Werkt. Zij hebben werkplekken bij onder andere Kado&Zo, bedrijfsrestaurant De Komeet en bij ondernemers in het dorp, op Ekkersrijt en Esp. Er wordt naar een best passende werkplek voor de jongeren gezocht en er wordt begeleiding op maat op de werkvloer én aan de ondernemer geboden.

Opeens viel alles stil
De dames vervolgen hun verhaal: “In maart viel opeens alles stil. Alle trajecten werden gestaakt, de scholen werden gesloten en sportactiviteiten kwamen stil te liggen. Onze cliënten zaten opeens thuis. De meeste werk- en dagbestedingsplekken voor deze jongeren werden fysiek gesloten of waren beperkt open. Het feit dat hun bewegingsvrijheid sterk is ingeperkt, valt hen zwaar. Het is een doelgroep die zichzelf moeilijk een hele dag kan vermaken. We hebben een aantal initiatieven uitgebreid besproken. Daaruit kwam naar voren dat jongeren, door het ontbreken van structuur, na een aantal weken terug dreigden te vallen in oud gedrag; gedrag dat niet gewenst is voor hun persoonlijke ontwikkeling: thuis in hun een kamertje, de hele dag gamen of het dag- en nachtritme omdraaien. Ook voor ouders en verzorgers betekende dit een grote belasting.”

Ik hou van Holland
De fysieke locatie in Son en Breugel is gesloten en er wordt vanuit huis gewerkt. Maaike en Diana willen contact houden met de jongeren, om de stap naar werk, zodra het kan, zo klein mogelijk te houden en te monitoren hoe het met iedereen gaat. Elke dag zijn er individuele (chat)contacten met alle cliënten over hun dagplanning, opdrachten, tips over gezond blijven en worden onzekerheden over corona besproken.

Stimuleren
Om ook het contact onderling met collega’s en vrienden te blijven stimuleren, is er ingezet op het organiseren van online-activiteiten via Facebook, Skype en Houseparty. Diana en Maaike: “We spelen gezelschapsspellen, bingo, quizzen, ‘Ik hou van Holland’ en dagen elkaar uit via week-challenges. Stapje voor stapje wordt iedereen begeleid in de veranderde situatie.”

Groot struikelblok
Een maand geleden zijn ze weer opgestart en zijn er weer jongeren (beperkt) aan het werk gegaan. Ze hebben nog volop te maken met corona-beperkende maatregelen, wat betekent dat er voor deze jongeren actief wordt gezocht naar aanpassingen in het bestaande werk of dagbesteding. Diana en Maaike hopen dat binnenkort iedereen weer aan de slag is. Het is voor de jongeren niet te hopen dat er weer strengere maatregelen komen. “Het grootste struikelblok is en blijft het ontbreken van een perspectief. Niemand weet hoe lang deze crisis nog gaat duren en wat er daarin nog van de jongeren wordt verwacht. Onze doelgroep snakt weer naar normaal”, aldus de dames.