Het CMD-gebouw van waaruit de uitvoering van de zorg en jeugdhulp aangeboden wordt
Het CMD-gebouw van waaruit de uitvoering van de zorg en jeugdhulp aangeboden wordt

Werkwijze bij hulpvraag binnen het CMD moet anders

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

De uitvoering van de zorg en jeugdhulp die het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) biedt, moet anders; dat was de conclusie van een onderzoek van onderzoeksbureau K2 naar het functioneren van het CMD in Son en Breugel. Aanleiding voor het onderzoek was een tekort van meer dan een miljoen op de begroting van het CMD.

Redacteur: Adrie Neervoort

Hoewel er uit het onderzoek geen harde feiten naar boven kwamen waardoor bezuinigd zou moeten worden binnen het CMD, was de conclusie wel, dat ondanks de goede resultaten die er werden bereikt bij de hulpvraag, de weg ernaartoe vaak onduidelijk en omslachtig was. Het ontbrak eenvoudig aan een visie bij het CMD, was de conclusie van het onderzoek. Er zou een visie moeten zijn waarbij het uiteindelijke doel weer leidend zou moeten zijn en niet alleen de procedures en protocollen.

Huidige situatie
Verantwoordelijk wethouder Paul van Liempd verwoordt de huidige situatie als volgt: “Als het tekort alleen veroorzaakt wordt doordat we bijvoorbeeld meer mensen helpen of met veel meer mensen met zware, ingewikkelde problemen te maken krijgen, dan is het eigenlijk logisch dat er meer geld nodig is. Maar je ziet dat bij ons in de organisatie de afgelopen jaren toch langzamerhand rollen, afspraken en verantwoordelijkheden zijn vervaagd, waardoor mensen misschien niet altijd direct de juiste hulpverlener of het juiste traject kregen aangeboden. Op het moment dat je in zo’n situatie komt, dan ben voor je inwoners niet goed bezig en krijgt men dus niet direct de juiste hulp. Dit wil niet zeggen dat men de verkeerde hulp krijgt, maar wel dat het niet tot een oplossing van het probleem leidt, en dan moet je er dus weer een traject achteraan plakken. Als je dan kijkt naar de financiële kant van het verhaal, dan zou je door dingen in één keer goed te doen wel geld kunnen besparen.”

Werkgroep
Of dit de oorzaak was van het tekort en wat er dan feitelijk zou moeten veranderen binnen het CMD, daar heeft een werkgroep, bestaande uit alle politieke partijen die zitting hebben in de raad, een onderzoek naar gedaan. Niet alleen is er naar de cijfers en de resultaten gekeken, ook hebben leden van de raadswerkgroep gesprekken gevoerd met medewerkers van het CMD en met alle netwerkpartijen die betrokken zijn bij het CMD.

Onderzoek afgerond
Inmiddels is het onderzoek van de werkgroep afgerond en heeft men de uitkomsten daarvan overhandigd aan het college van B&W van Son en Breugel. Wat de werkgroep vooral veranderd wil zien, is het aanbod van de dienstverlening. Waar nu vaak verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken bij dezelfde cliënt met diverse vraagstellingen, ziet de werkgroep liever dat de dienstverlening volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ wordt aangepakt. Met andere woorden: gericht op de persoon en met één vast aanspreekpunt, waarbij nog steeds verschillende behandelaars mogelijk zijn.

Beter gecombineerd
Volgens Elly Brocken, woordvoerster van de werkgroep, zou het beter zijn als medewerkers van elkaar weten wat iedereen kan bieden, zodat er meer en beter gecombineerd (lichte en zwaardere ondersteuning) samengewerkt kan worden. Dan kan er ook eerder gekeken worden op welk moment de zwaardere hulp verantwoord kan worden verminderd, waardoor de zorg goedkoper kan. Volgens haar is het dan noodzakelijk dat er meer overleg komt tussen de professionals over de hulpvragen die bij het CMD binnenkomen (casusoverleg).

Verleden
In het verleden is er te veel gekeken naar welke professional nog tijd over had en te weinig naar de specifieke expertise die nodig was voor een bepaalde hulpvraag, is één van de conclusies van de werkgroep. Elly: “Daarbij is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en contact is met organisaties die in een vroeg stadium ongewenste ontwikkelingen/trends kunnen zien en in staat zijn die dan ook bij te sturen. Dan kan veel leed worden voorkomen (preventie), zoals bijvoorbeeld met het jongerenwerk, met de consultatiebureaus, de scholen en de praktijkondersteuners van de huisartsen.”

Vertrouwen

Natuurlijk is daarbij het vertrouwen in de professional die de begeleiding of de behandeling doet net zo belangrijk als het vertrouwen in processen, procedures en protocollen. De opdracht aan een professional moet duidelijke richtinggevende kaders bevatten, moet handelingsruimte bieden en concrete resultaatsafspraken bevatten, oftewel: richting, ruimte en resultaat.

Beperkt in hun werk
Kortom, er moet efficiënter en doelgerichter worden gewerkt. Dan reist de vraag: ‘Deden de medewerkers van het CMD dat dan niet?’ “Jazeker”, is het antwoord volgens wethouder Van Liempd, “zij werden echter beperkt in hun werk door protocollen en procedures en steeds weer wisselende netwerken.”

Nieuw beleid
Volgens de wethouder gaat het college met alle uitkomsten van het onderzoek een nieuw beleid opstellen voor het CMD. “Hierdoor krijgt de gemeente weer grip op de uitgaves. Natuurlijk hebben we nauwelijks invloed op de vraag om hulp, maar we kunnen wel het probleem tijdig signaleren. Zo kunnen problemen ontstaan door het wegvallen van werk en inkomen, waarbij dan wel duidelijk is dat klachten die later ontstaan zijn, zijn begonnen toen werk en inkomen wegvielen”, aldus de wethouder.

Tijdig op de hoogte
Een methode om dit beter in beeld te brengen is volgens de werkgroep het tijdig op dehoogte zijn van beginnende problemen van de inwoners. Daardoor kan men sneller ondersteuning bieden, zodat een uitgebreide en complexe ondersteuning voorkomen wordt. Dit kan volgens de werkgroep direct leiden tot een besparing.

Geld
De voorgestelde aanpassingen passen volgens de wethouder binnen de al goedgekeurde meerjarenbegroting. Elly Brocken benadrukt dat zelfs als de vraag opeens veel groter wordt dan gedacht, er in de raad is aangegeven dat er te allen tijde voor gezorgd moet worden dat de zorg die mensen nodig hebben, gegeven kan worden. Dan moet er maar op iets anders bezuinigd worden: “Als we even het geld buiten beschouwing laten, dan zal de nieuwe werkwijze van het CMD uiteindelijk kunnen leiden tot minder eenzaamheid, minder problemen met mensen met schulden, en kosten die in verhouding zijn tot de geboden zorg.”

Geen zwakte
Ondanks dat de wethouder zich zorgen maakt over onvoorziene zaken, doet hij tegelijkertijd een oproep aan iedereen op om zich vooral te melden als er problemen zijn, op welk vlak dan ook. Hoe eerder de vraag om hulp, hoe beter men de mensen kan helpen. Zeker in deze coronatijd is een vraag om hulp geen zwakte, maar geeft het weer nieuwe kansen. Want in deze tijd worden er ook veel nieuwe initiatieven ontwikkeld die inwoners kunnen helpen.

Elly Brocken (Dorpsbelang)
Afbeelding
Algemeen 19 mrt., 07:00 Het kan niet anders dan dat dit muzikale initiatief een vervolg gaat krijgen
Afbeelding
Ingezonden 18 mrt., 18:00 Lezerspodium
Afbeelding
Algemeen 18 mrt., 14:00 Goede Doelen Week Son en Breugel kan bijna van start!
Afbeelding
Algemeen 18 mrt., 12:18 De Jumbo Clubkampioenschappen gaan van start bij TV Son en Breugel
Afbeelding
Algemeen 18 mrt., 12:00 Lazy Sonnie Afternoon presenteert de 'Helden van Son en Breugel'
Afbeelding
Algemeen 18 mrt., 10:00 IVN Doorstapwandeling zondag 19 maart