Eén van de inhammen bij de Hoberglaan
Eén van de inhammen bij de Hoberglaan Foto: MooiSonenBreugel

Geen excuus voor 40 bekeuringen, wel aanpassingen ontmoetingsplaats

Algemeen Politiek

Son en Breugel - Een brief (aangaande de homo-ontmoetingsplaats) van Platform Keelbos was volgens Monique van Zwieten (D66) aanleiding om een interpellatiedebat aan te vragen. “We kennen de situatie, en we spraken nog nooit in de gemeenteraad over de toekomst van dit stukje grondgebied in onze gemeente, waarbij al meer dan 45 jaar seksuele geaardheid geen enkel punt van discussie was”, aldus Van Zwieten.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Zo begon Van Zwieten met het waarom van het door haar en Joris van Dam (PvdA/Groen Links) aangevraagde interpellatiedebat. Want terwijl de gemeenteraad volgens haar nog aan het debatteren was over wel of geen regenboogzebrapad of zwerfkeien in het dorp - om zo te laten zien dat Son en Breugel een inclusieve samenleving is - nam het college maatregelen om de overlast op de homo-ontmoetingsplaats tegen te gaan; maatregelen die zouden leiden tot 40 boetes voor mannen die zich ophielden op deze ontmoetingsplek.

Boetes als dieptepunt
De vraag in het debat was dan ook hoe het zover heeft kunnen komen. Van Zwieten en Van Dam hoopten te kunnen begrijpen dat iets wat begon als een afvalprobleem heeft kunnen leiden tot een opeenstapeling van escalaties, met de genoemde boetes als dieptepunt. “Wij hopen dat de burgemeester als portefeuillehouder ons kan overtuigen dat dit slechts een ongelukkige janboel van verkeerde besluiten op basis van verkeerde informatie op het verkeerde moment is geweest. We hopen ook dat hij ons kan overtuigen dat er op geen enkel moment sprake is geweest van een doelbewuste inzet om een bezoek aan de homo-ontmoetingsplaats te ontmoedigen, en we verwachten dan ook in dat geval een excuus richting de betrokkenen en erkenning dat het proces is gebaseerd op foutieve aannames en veronderstellingen”, aldus beide gemeenteraadsleden.

Aanleiding
Burgemeester Gaillard gaf aan dat het afvalprobleem en de overlast de aanleiding waren om de afsluitingen die er al waren bij verschillende inhammen aan de Hoberglaan naar voren te halen om zodoende het parkeren aldaar te ontmoedigen; hierbij ging het ook om de inham die wordt gebruikt als homo-ontmoetingsplaats. Daarop wendde Platform Keelbos zich tot de rechter, omdat zij van mening waren dat het naar voren halen van de afsluitingen wettelijk niet kon zonder verkeersbesluit, en de rechter ging daarin mee.

Toezicht en handhaving
Volgens Gaillard was er in die periode ambtelijk overleg over de homo-ontmoetingsplaats en was men van mening dat er afspraken zouden moeten worden gemaakt over het gebruik van deze ontmoetingsplaats. Volgens Gaillard zou dat betekenen dat je dan de situatie gaat gedogen. Dit kon, zo vond hij, niet op ambtelijk niveau besloten worden, maar was een besluit dat aan de raad zou moeten worden voorgelegd. Volgens Gaillard heeft hij dit dan ook besproken in het college, maar daar vond men dat het niet het moment was om ermee naar de raad te gaan. Omdat er op de ontmoetingsplaats sprake was van overlast, vervuiling en signalen van mensenhandel en drugsgebruik, en mogelijk ook prostitutie, besloot het college om te beginnen met toezicht en handhaving. Hiermee hoopte men de situatie weer terug te brengen naar hoe die oorspronkelijk was.

Geen excuus
“Het college is van mening dat het bos er voor iedereen is om te recreëren, zonder dat er sprake is van wederzijdse overlast, en op die basis heb ik ook de gesprekken met Platform Keelbos gevoerd”, aldus Hans Gaillard. Zij waren dus volgens hem op de hoogte van het feit dat er in de zomerperiode toezicht zou worden gehouden en dat er een verkeersbesluit werd voorbereid. De bekeuringen die in de zomerperiode zijn uitgedeeld, hadden te maken met het zich buiten de toegestane tijden in het bos begeven, en op grond van schennis. Tevens zouden er in die periode ook een drietal incidenten hebben plaatsgevonden, waarvan één richting de bezoekers van de mannenontmoetingsplaats en twee richting de handhavers. Gaillard gaf aan dat hij, op basis van de informatie en de overleggen die er waren, juist heeft gehandeld. Hij ging niet in op het verzoek om zijn excuus te maken voor de 40 bekeuringen aan de bezoekers van de ontmoetingsplaats, maar beloofde wel de informatie die nog niet gedeeld was over dit onderwerp te gaan delen met de raad, zodat zij een breder en beter beeld zouden krijgen van de situatie op de mannenontmoetingsplaats aan de Hoberglaan.

Aanpassingen huidige situatie
Volgens Gaillard komen er ook aanpassingen aan de huidige situatie aan de Hoberglaan. De meest noordelijke inham zal weer worden opengesteld, de middelste inham blijft afgesloten, en de meest zuidelijke inham zal niet worden afgesloten. Bij de noordelijkste inham zal de inrichting zodanig worden aangepast dat er wederzijds geen overlast meer zal zijn; wat deze aanpassingen dan zouden zijn, vertelde hij niet.

Zonsondergang
Joris van Dam liet weten geschrokken te zijn van een aantal antwoorden en ook van het feit dat hij en Monique van Zwieten op een aantal vragen geen antwoord hebben gehad. Van Dam: “De belangrijkste hoop die wij hadden was dat er excuses zouden komen voor de bezoekers van de mannenontmoetingsplaats die bekeurd zijn.” Volgens hem verlopen de bezoeken aan de ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan al 45 jaar zonder overlast. “Er gebeurt daar niets crimineels, dus is er helemaal geen sprake van gedogen, en wat die mannen daar doen is helemaal niet verboden volgens de Nederlandse wet. Ik schaam me over de manier waarop er nu is gehandhaafd. Deze vorm van handhaving heeft niets te maken met de signalen die er waren. Ik maak in ieder geval als gemeenteraadslid van Son en Breugel mijn excuus aan de bezoekers van de mannenontmoetingsplaats die een boete hebben gekregen wegens het verblijf op die plaats na zonsondergang.”

Afbeelding
Algemeen 10 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 14 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen