Artist Impression nieuwe accommodatie Wolfswinkel met in het blauw de uitbreiding voor het crematorium
Artist Impression nieuwe accommodatie Wolfswinkel met in het blauw de uitbreiding voor het crematorium Foto: Deux architecten

Gemeenteraad bespreekt uitbreiding begraafplaats Wolfswinkel

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - De gemeenteraad van Son en Breugel zal zich donderdag 20 januari laten informeren over de wens van Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel om de begraafplaats aan Noorderlicht 1 in Son en Breugel, beter bekend als begraafplaats Wolfswinkel, uit te breiden met een crematorium; dit zal gebeuren tijdens een beeldvormende sessie.

Redacteur: Adrie Neervoort

De stichting exploiteert begraafplaats en uitvaartcentrum Wolfswinkel al sinds 2000 en staat al jaren in de rode cijfers. Daarom werd er al in 2013 een verzoek ingediend bij het college van Son en Breugel voor uitbreiding met een crematorium. Sinds die tijd is de stichting op zoek naar mogelijkheden voor het bouwen van een crematorium.

Haalbaarheidsonderzoek
Een haalbaarheidsonderzoek uit 2016-2017 voor dit plan maakte duidelijk dat de toevoeging van het crematorium mogelijk zou zijn, mits er een professionele partij bij betrokken zou zijn. In 2019 werd deze professionele partij gevonden, te weten Respectrum Crematoria. Samen met de stichting heeft Respectrum Crematoria een businesscase geschreven waarin een betere financiële toekomst mogelijk is voor de begraafplaats door het toevoegen van een crematorium. Dit plan is ingediend bij het college met de vraag of de gemeente medewerking wil verlenen aan de ontwikkeling hiervan en het college heeft op 21 december 2021 aangegeven hiermee akkoord te gaan, nadat wethouder Jan Boersma aanwezig was geweest bij een buurtconsultatie op 13 december 2021 in de aula van uitvaartcentrum Wolfswinkel.

Draagvlak
Nu zal de gemeenteraad donderdag 20 januari volledig geïnformeerd worden, nadat men al eerder door zogenaamde raadsinformatiebrieven tussentijds op de hoogte was gebracht. Doel van deze beeldvormende sessie is om te bepalen of de huidige voorstellen voldoende draagvlak hebben binnen de gemeenteraad. Ook kunnen de raadsleden indien gewenst aanvullende voorwaarden stellen voor de uitvoer van het plan. Als er genoeg draagvlak is kunnen de volgende stappen die nodig zijn om tot de bouw van een crematorium te komen gezet worden, zoals het sluiten van een nieuwe exploitatieovereenkomst, de vaststelling van het bestemmingsplan en een begrotingswijziging.

Aandachtspunten
Aandachtspunten in het voorstel zijn: het moet gaan om een compacte uitbreiding van de bestaande bouw, het plan moet passen in de bestaande groene omgeving van het Dommeldal, en er moet een oplossing komen voor de verkeersafwikkeling en het parkeren. Tijdens de buurtconsultatie gaven de meeste aanwezigen ook al aan dat dit belangrijke aandachtspunten zijn en volgens enkelen waren dit zelfs voorwaarden om een uitbreiding met een crematorium toe te staan.

Overdragen
Bij instemming van het plan zullen er ook juridisch enkele zaken veranderen. De stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel wordt opgeheven. Daarbij zal een afrekening tussen de stichting en de gemeente plaatsvinden. Zo zal het gebouw dat als uitvaartcentrum dienstdoet worden overgedragen aan de gemeente en worden de verstrekte leningen voor zover mogelijk afgelost. Daarbij is nu al duidelijk dat de stichting niet in staat is om aan al haar verplichtingen te voldoen en zal het restant van de lening die nog openstaat worden afgeboekt; om welk bedrag dit gaat is nog niet openbaar gemaakt. Na overdracht zal het gebouw worden verkocht aan de nieuw ontstane BV die begraafplaats, crematorium en uitvaartcentrum gaat exploiteren; in deze BV neemt de gemeente een belang van 15 procent. De grond is en blijft eigendom van de gemeente Son en Breugel en wordt in erfpacht gegeven aan de nieuwe BV.

Afbeelding
Algemeen 19 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 23 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen