Afbeelding
Foto: Pixabay.com

Zorgmakelaar voor vragen over en bij mantelzorg

Algemeen

Son en Breugel - “Mantelzorger dat word je niet, dat ben je”, zo vertelde eens een mantelzorger. Veel mantelzorgers beginnen met een helpende hand, wat uiteindelijk eindigt in het bijna dagelijks zorg bieden.

Redactie: Adrie Neervoort

Uit een recent onderzoek van de GGD naar de behoefte van mantelzorgers in Son en Breugel blijkt dat veel mantelzorgers zich overbelast voelen. Dit is een ongewenste en ongezonde situatie; overbelasting komt vooral door de combinatie van mantelzorg en andere taken, zoals het gezin of werk. Toch wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg in het huidige overbelaste zorgsysteem. Dus ervoor zorgen dat de mantelzorger haar of zijn zorg kan blijven bieden is heel belangrijk.

Nieuw convenant
Hiervoor tekende de gemeente Son en Breugel in 2018 een convenant over mantelzorg in de gemeente Son en Breugel. Dit convenant is vorige week vervangen door een nieuw convenant, waarin nu meer dan voorheen concrete acties staan die overbelasting bij mantelzorgers in Son en Breugel moet voorkomen. Het oude convenant, waarin veel afspraken over het proces en samenwerking staan, blijft geldig en zal dan ook als bijlage in het nieuwe convenant worden opgenomen.

Het convenant is een uitwerking van de resultaten uit een onderzoek dat de GGD twee jaar geleden hield in Son en Breugel. Aan het onderzoek deden een kleine driehonderd mantelzorgers mee. Daaruit bleek dat zij behoefte hadden aan meer waardering en hulp bij de dagelijkse taken en betere informatie over voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken.

Zorgmakelaar
Het aanstellen van een mantelzorgmakelaar in de gemeente is misschien wel de meest praktische en zichtbare verandering in het geactualiseerde convenant. Een mantelzorgmakelaar is een goed opgeleide zorgprofessional die op de hoogte is van alle wetten en regels als het om zorg gaat.
Een mantelzorgmakelaar zoekt samen met de mantelzorger naar passende zorg, begeleiding en voorzieningen, en adviseert over financiële zaken.

De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt vaak gedekt door een aanvullende verzekering, maar niet iedereen heeft een aanvullende verzekering. Daarom stelt de gemeente in het geactualiseerde convenant een budget van 10.000 euro beschikbaar, zodat ondersteuning door een mantelzorgmakelaar voor iedereen beschikbaar is.

Het GGD-onderzoek maakt duidelijk dat de situatie in de gemeente Son en Breugel extra zorgelijk is. De reden hiervan is dat er in Son en Breugel veel ouderen wonen en dit aantal alleen maar toeneemt. Logisch gevolg is dan ook dat er vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorg, maar die is in een vergrijzende gemeente juist minder beschikbaar. 

Het convenant wil dus juist die groep mantelzorgers in Son en Breugel helpen. De mantelzorgmakelaar kan samen met de mantelzorger kijken naar de middelen en mogelijkheden om de uitvoering van de taak makkelijker en draaglijker te maken.

Respijtzorg
Ook gaat de gemeente helpen om de mantelzorger de gelegenheid te geven een noodzakelijke periode van rust te nemen, waardoor de zorg thuis gewaarborgd kan worden. Hiervoor kan dan een beroep worden gedaan op eventuele vervangende zorg. Deze zogenaamde ‘respijtzorg’ kan via de mantelzorgmakelaar, praktijkondersteuner of het steunpunt mantelzorg worden aangevraagd.

Bij het steunpunt mantelzorg van het CMD (https://www.levsonenbreugel.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg) kunnen alle mantelzorgers met hun ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld het inschakelen van een mantelzorgmakelaar, terecht.