Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Aantal zonnepanelen in Son en Breugel sterkst toegenomen

Algemeen

Son en Breugel / ‘s-Hertogenbosch - In de provincie Noord-Brabant hadden huishoudens in 2021 gemiddeld 5,4 keer zoveel zonnepanelen als in 2016. Nergens anders in Nederland nam het aantal zonnepanelen zo snel toe. Met name in de gemeenten Oss, Son en Breugel, Valkenswaard en Helmond ging men hard aan de slag met het opwekken van zonne-energie. De gemeente Boxtel blijft daarentegen wat achter. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van CBS-cijfers.

In Oss ging het gemiddelde aantal zonnepanelen per huishouden keer 8,1: van 0,33 in 2016 naar 2,69 in 2021. In Son en Breugel was sprake van een toename van gelijke omvang. Boxtel is daarentegen de enige Brabantse gemeente waarin het aantal zonnepanelen per huishouden niet keer vier of meer ging in de afgelopen vijf jaar. Daar lag het aantal zonnepanelen in 2021 namelijk 3,4 keer hoger dan in 2016. Alsnog een enorme toename, maar wel wat minder sterk dan in de rest van de provincie.

Meeste zonnepanelen in Someren
In absolute zin hebben woningen in de gemeente Someren de meeste zonnepanelen: gemiddeld 4,27 per huishouden. In 2016 was de gemeente Sint-Anthonis nog koploper, waarbij Boxtel opmerkelijk genoeg nog op plek vier stond. Hier heeft de ontwikkeling sindsdien dus enigszins stilgestaan. In Breda, Tilburg en Eindhoven kom je de minste zonnepanelen tegen. Dat komt dan weer doordat deze gemeenten vergeleken met de rest van Noord-Brabant veel appartementen kennen, waarbij bewoners logischerwijs geen eigen dak hebben om stroom mee op te kunnen wekken.

Grote regionale verschillen
In heel Nederland nam de populariteit van zonnepanelen de afgelopen jaren een enorme vlucht. Toch zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo valt op dat de toename van zonnepanelen in het Noordoosten en Zeeland wat tegenvalt ten opzichte van de rest van Nederland. Noord-Brabant doet het daarentegen juist uitzonderlijk goed. Hier nam het aantal panelen per huishouden toe van 0,42 in 2016 naar 2,28 in 2021 (keer 5,4 dus). Dat lijkt volgens Zonneplan te maken te hebben met een combi van een relatief hoog gemiddeld inkomen en relatief weinig hoogbouw ten opzichte van de Randstad.

Terugverdientijd zonnepanelen
De grote toename van het aantal zonnepanelen is volgens Zonneplan sterk gerelateerd aan de gestegen energieprijzen sinds oktober vorig jaar. Hoe duurder het is om elektriciteit van het net af te nemen, hoe meer zonnepanelen zichzelf immers uitbetalen. Volgens het CBS betaalt een gemiddeld huishouden momenteel 73 cent per kilowattuur (kWh). Bij een jaarlijks verbruik van 2500 kWh bespaar je daarmee zo’n 1800 euro op jaarbasis wanneer je zonnepanelen laat installeren. Die investering van drie à vierduizend euro verdien je in de huidige situatie dus al binnen twee tot drie jaar terug.