Afbeelding

Samenwerking voor extra impuls dementievriendelijk Brabant

Human Interest

Per 1 januari gaan het provinciale programma 'Brabant dementievriendelijk 2020' en het landelijke programma 'Samen dementievriendelijk' intensief samenwerken.

De initiatiefnemers willen zo een extra impuls geven aan het realiseren van een dementievriendelijke samenleving in Brabant: "We hebben hetzelfde doel maar een verschillende aanpak. Zo kunnen we elkaar fantastisch aanvullen". Op 1 december wordt de samenwerking getekend.

Brabant: in 2020 dementievriendelijk De organisaties PGraad (Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie) en Stichting Zet zijn al sinds 2012 bezig om in Brabant gemeenschappen en gemeenten te stimuleren om dementievriendelijk te worden. "In een Dementievriendelijke Gemeente ofwel Gemeenschap werken inwoners en lokale partijen samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van mensen met dementie én hun mantelzorgers vergroten", zegt Wies Arts, programmamanager van de PGraad en adviseur bij Zet. "Denk aan het vergroten van kennis en het organiseren van ontmoetingen tussen mensen met en zonder dementie".
Lokale netwerken vormen de basis voor de Brabantse aanpak die wordt ondersteund door de provincie. Inmiddels telt Noord-Brabant dertig gemeenten met dementievriendelijke netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Landelijke campagne Samen dementievriendelijk richt zich vooral op het vergroten van kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie bij het grote publiek én binnen bedrijven en organisaties. "Dat doen we door middel van trainingen en tv-commercials", vertelt projectleider Nienke van Wezel.
Samen dementievriendelijk is in mei 2016 gelanceerd door Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Inmiddels hebben ruim 10.000 mensen zich op www.samendementievriendelijk.nl geregistreerd als dementievriendelijk. Ca. 5.000 van hen volgden een online training of een training op locatie bij een organisatie die de dienstverlening wil afstemmen op mensen met dementie. "We zijn ambitieus," zegt Van Wezel. "We willen dat voor het eind van 2020 minstens 300.000 mensen – waaronder 30.000 Brabanders – zich hebben aangemeld als dementievriendelijk én een training hebben gevolgd."

Noodzaak Arts: "Brabant vergrijst. De verwachting is dat het huidig aantal mensen met dementie toeneemt tot 61.000 in 2030. Daarnaast is er een veelvoud aan mantelzorgers. De urgentie om aan de slag te gaan met dementievriendelijke gemeenten of gemeenschappen groeit dus letterlijk met de dag."
Van Wezel vult aan: "Daarnaast wonen mensen met dementie steeds langer thuis. Zodoende komen we in de supermarkt, in het park of aan de balie steeds vaker mensen met dementie tegen. Dan helpt het als mensen dementie weten te herkennen om vervolgens daar goed op te reageren door contact te maken en even mee te denken."
Arts en Van Wezel zijn het erover eens: "We hebben hetzelfde doel maar een verschillende aanpak. Zo kunnen we elkaar fantastisch aanvullen". 2

Intentie Op 1 december,tijdens de Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie in Tilburg, werdt de samenwerking bezegeld. In 2017 wordt deze verder uitgewerkt zodat een groeiend aantal Brabanders, gemeenschappen en gemeenten dementievriendelijk wordt.