De milieustraat op Ekkersrijt in Son en Breugel
De milieustraat op Ekkersrijt in Son en Breugel Foto: MooiSonenBreugel

Vloeistofdichte vloer ontbreekt op de Milieustraat

Politiek

Son en Breugel - Na ontbinding van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in 2015 zijn alle milieustraten in eigendom van de gemeenten gekomen. De huidige (revisie)vergunning van de milieustraat Son en Breugel is uit 2005. In de vergunning staat dat er op de milieustraat in Son en Breugel een vloeistofdichte vloer aanwezig is. In 2005 en 2011 is er een verklaring afgegeven door ABV Inspectiediensten B.V. dat de Milieustraat Son en Breugel beschikt over een vloeistofdichte voorziening. In de herkeuring van 2016 wordt er enkel over een vloeistofdichte vloer gesproken bij het klein chemisch afval. 

Redactie: Adrie Neervoort

In 2021 is de overdracht van de milieustraat voorbereid tussen Baetsen-Remondis, Blink en de gemeente Son en Breugel. Per 1 januari 2022 is het beheer overgegaan van BaetsenRemondis naar Blink. 

In de voorbereiding ontbraken er inspectierapporten over de vloeistofdichte vloer. Er is wel visuele slijtage aan de vloer geconstateerd. Daarop heeft Blink in samenspraak met de gemeente, advies- en ingenieursbureau  Antea de opdracht gegeven om de huidige staat van de milieustraat te onderzoeken. Antea heeft meerdere boringen gedaan. In geen enkele boring is bewijs gevonden van een vloeistofdichte vloer, exclusief het klein chemisch afval depot. Het onderzoek concludeert dat er buiten het klein chemisch afval depot nooit een vloeistofdichte vloer in de milieustraat heeft gezeten. 

Daarnaast ontbreekt er ook een olie-afscheider richting het gemeenteriool, waardoor de gemeente zelf vervuild terreinwater loost. 

Overtreding
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is als toezichthouder geïnformeerd over de huidige situatie. Zij heeft de gemeente, via een brief, formeel in overtreding gesteld. De gemeente moet voor 2023 een olie-afscheider plaatsen en een plan van aanpak maken voor het plaatsen van een vloeistofdichte vloer.

Het college van de gemeente Son en Breugel heeft opdracht gegeven om de olie-afscheider zo snel mogelijk te plaatsen. Voor de niet aanwezige vloeistofdichte vloer zal er dit najaar een plan van aanpak worden opgesteld. In het plan van aanpak zullen dan ook de overige wensen ten aanzien van de milieustraat worden onderzocht.


De milieustraat op Ekkersrijt in Son en Breugel
De milieustraat op Ekkersrijt in Son en Breugel
!