Afbeelding
Foto: Ingezonden

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap De Dommel

Algemeen

Son en Breugel / Regio - Op woensdag 20 maart vonden de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel plaats. Een dag later werd om 12.30 uur de voorlopige uitslag van deze verkiezingen bekend gemaakt.

De voorlopige uitslag is op lijstniveau en is als volgt:
( ) = aantal zetel in 2015

Naam partij                                                                Aantal zetels
Lijst 1 Water Natuurlijk                                              8  (6)
Lijst 2 CDA                                                                3  (5)
Lijst 3 VVD                                                                 4  (4)
Lijst 4 Partij van de Arbeid                                        3  (4)
Lijst 5 50PLUS                                                          2  (2)
Lijst 6 Werken aan Water                                          1  (1)
Lijst 7 AWP niet politiek wel deskundig                    1  (1)
Lijst 8 ChristenUnie                                                   0  (-)
Lijst 9 Ouderen Appèl - Hart voor Water                  1  (-)

De definitieve verkiezingsuitslag wordt maandag 25 maart bekend gemaakt. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op donderdag 28 maart officieel geïnstalleerd.

Opkomst
De opkomst is 46,64%. Dit is een stijging van bijna 8% ten opzichte van de verkiezingen in 2015. De waterschapsverkiezingen vonden tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats.

In een interview voorspelde waarnemend watergraaf Lex Huijbers een opkomst van 50%. Huijbers: "Met de opkomst van 46,64% ben ik dik tevreden. Het is een mooie score voor ons gebied met veel stedelingen waar de opkomst wat onder het gemiddelde ligt. Zo was de opkomst in Tilburg 39,5% en in Eindhoven 42,1%. In de aanloop naar de verkiezingen was er veel aandacht voor ons waterschapswerk. Dat zien we terug in de opkomst en hopelijk ook in het water(schaps)bewustzijn bij onze inwoners dat we de komende week laten meten."