Logo mooisonenbreugel.nl
Foto ter illustratie   | Fotonummer: 49119c
Foto ter illustratie (Foto: Wil Feijen)

De lokale politiek gaat de boer op

Son en Breugel - Hoe vaak wordt het wel niet gezegd 'de politiek staat zo ver van me af'. Als het aan de gemeenteraad van Son en Breugel ligt, gaat daar verandering in komen. In mei is unaniem een motie aangenomen met als doel om de bestuurlijke besluitvorming en bestuursstijl zo te vernieuwen en daarbij de vergaderstructuren en burgerparticipatie zo te organiseren dat deze beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Redacteur: Ineke van Uden

Het is een mooi streven: de politiek dichter bij de inwoners, verenigingen en ondernemers brengen. Sterker nog, de werkgroep die zich hiermee bezighoudt formuleert 'Betrek en maak nadrukkelijk gebruik van de kennis en ervaring van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen'.

Elders vergaderen
Na de zomervakantie kunnen raadsvergaderingen en commissievergaderingen tijdelijk niet meer plaatsvinden in het gemeentehuis in verband met de renovatie. En dat komt eigenlijk mooi uit. De vergaderingen moeten elders in het dorp plaatsvinden en mogelijk helpt dit ook om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Commissievergaderingen zullen in De Vijverberg plaatsvinden. Raadsvergaderingen zullen afwisselend plaatsvinden in Het Vestzak, De Bongerd en het Combigebouw.

Informeel inloopspreekuur
De werkgroep Bestuursstijl wil het extern vergaderen aangrijpen om het contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te intensiveren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een inloopuur of door zich te laten uitnodigen bij verenigingen of bedrijven. Kees Vortman (VVD) deed tijdens de commissie Algemene Zaken al een beroep op verenigingen om raadsleden uit te nodigen: "En als de uitnodiging achterwege blijft, dan kunnen we onszelf ook uitnodigen in de kantine van SBC, HTC en noem maar op."

Dialoog aangaan
De werkgroep stelt 'als de commissies en raad meer in contact staan met de mensen in de lokale samenleving, zijn ze beter in staat om hun rol als volksvertegenwoordiger te vervullen'. Concreet kan dat betekenen dat naast de inloopspreekuren er ook werkbijeenkomsten, werkbezoeken en straatonderzoek ingezet gaan worden. Jelle de Jong (Dorpsvisie) waarschuwt dat raadsleden wel duidelijk moeten zijn naar de mensen waar ze mee spreken: "Betrokkenheid en participatie hoeft niet per definitie te betekenen dat je honderd procent tevredenheid krijgt. Dat moeten wij én de mensen waar we mee spreken ons wel realiseren en er duidelijk over zijn. Laten we ook oppassen dat we niet bij ieder onderwerp, overal en altijd denken dat inwoners 'moeten' participeren."

Vergaderstijl
Wie als toehoorder bij vergaderingen in de raadzaal wel eens luistert, bemerkt dat de vergaderingen formeel verlopen. Kees Vortman (VVD): "Dat korset van een eerste en tweede termijn past lang niet altijd. We kunnen ook wat vrijer hiermee omgaan. Is de spreekvolgorde een must? Doorbreek eens een gewoonte. Dat kan een hele andere dynamiek geven."

Durf te experimenteren
Joris van Dam (Pvda/GroenLinks) is blij dat de raad gaat experimenteren zonder vooraf alles dicht te timmeren: "We moeten gewoon kijken hoe zo'n inloopuur gaat lopen. We kunnen ook gericht organisaties en verenigingen opzoeken als zij geraakt zijn door een raadsbesluit. Interesse tonen hoe zij dat besluit hebben ervaren en vragen hoe het nadien met hen gaat." Als je gaat experimenteren gaan er dingen goed en gaan er dingen fout. Elly Brocken (Dorpsbelang): "Ik hoop dat we dit experiment met zijn allen aangaan en elkaar niet direct afrekenen op fouten die sowieso gemaakt gaan worden."

Emmy Grit
Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>