Logo mooisonenbreugel.nl
Brainstormen over de omgevingswet door een aantal inwoners    | Fotonummer: b4c2cc
Brainstormen over de omgevingswet door een aantal inwoners (Foto: Wil Feijen)
Politiek

Welke typische dorpse kwaliteiten wil men behouden?

Son en Breugel - Een uitnodiging van de gemeente om mee te denken over de toekomst van Son en Breugel leverde zo'n vijftig geïnteresseerden op. Afgevaardigden van verenigingen, ondernemers en inwoners spraken over wat men als kwaliteit van Son en Breugel ervaart en wat zeker behouden moet blijven. Maar ook kwamen er onderwerpen aan bod wat men niet ziet zitten in Son en Breugel. En zoals zo vaak; zoveel mensen, zoveel wensen. Over één ding was iedereen het eens; het groene karakter moet behouden blijven.

Redacteur Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

De gemeente 'moet' inwoners raadplegen over de invulling van de Omgevingswet. Burgerparticipatie is daarin namelijk een belangrijk onderdeel. De aftrap met vijftig geïnteresseerden die stuk voor stuk wel wisten wat wel en wat niet een kwaliteit is van Son en Breugel maakte dat er driftig gesproken werd over hoe Son en Breugel er in 2050 uit zou moeten zien. Eerlijk is eerlijk. Sommigen waren ook wat gereserveerd en zeiden 'we hebben al zo vaak op inspraakavonden wat mogen zeggen en er komt toch niets van terecht'.

Geen windmolens
De Omgevingswet gaat in 2021 in. De gemeente neemt als vertrekpunt dat wat dorpsgenoten aangeven als kwaliteiten van hun dorp en wat dus zeker behouden zou moeten blijven. Maar dat maakt het ook wel weer lastig. Want de één geeft aan dat het straatbeeld meer eenheid zou moeten krijgen en de ander wil juist dat het straatbeeld minder saai wordt en mensen de vrijheid krijgen om uit te bouwen zoals je zelf zou willen. De één ziet het absoluut niet zitten dat er windmolens naar Son en Breugel komen omdat het ontsierend is en een gigantische herrie zou maken, terwijl een ander weet dat er over een paar jaar mooie vormgegeven windmolens zijn die best zouden sieren op Ekkersrijt. Weinig mensen lopen warm voor weilanden volgelegd met zonnepanelen. Het zou volgens een aantal een 'verkrachting van het groene gebied' zijn. Recreatieve fietspaden en fietspaden om van A naar B te komen zijn zeer welkom.

Leegstand van winkels
Het centrum beleeft iedereen op zijn eigen manier. Spreekt de één over een lange saaie winkelstraat met te veel restaurants en te veel geparkeerde auto's, de ander vindt het centrum een bruisend geheel. Niemand wil leegstand van winkels. Iedereen wil minder vliegtuigen. Of misschien niet perse minder vliegtuigen, maar in ieder geval minder herrie ervan en minder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Woonboulevard Ekkersrijt zou wel wat groener mogen, is nu teveel een stenen gebied. En bouwen voor Eindhoven? Daar lijkt niemand voor te porren. Wel moet er binnen Son en Breugel genoeg woonruimte zijn voor alle doelgroepen: jong, oud en wonen met zorg/begeleiding. En waar er dan gebouwd mag worden, daar blijkt iedereen zo zijn ideeën over te hebben. De één ziet mogelijkheden in het buitengebied, de ander wil inbreiding binnen bestaande bebouwing en de derde vindt hoogbouw geen enkel probleem.

Opvallende afwezigen: jongeren
Opvallend was dat er op deze avond geen jeugd/jongeren aanwezig waren. Vreemd. De jeugd heeft de toekomst. Jeugd bereik je niet met een oproep in de krant. Daar zal de gemeente en het ingehuurde bureau die de gemeente begeleidt om de Omgevingswet vorm te geven wat creatiever in moeten zijn om deze doelgroep ook te horen. De gemeente gaat alle genoemde zaken inventariseren. Daarna volgt de tweede ronde. Dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Out of the box
Wethouder Frenken wil graag dat mensen 'out of the box' meedenken. Op deze avond waren er weinig 'out of the box' ideeën. De ingezonden brief van Lamija die een gesprek tussen haar en haar zoon Emir (groep 8) op papier verwoordt, geeft een mooi voorbeeld hoe de jeugd wel buiten het gewone denkkader durft te denken/dromen.

Meer berichten