Logo mooisonenbreugel.nl
Veel stoelen bleven leeg tijdens de afsluitende bijeenkomst participatietraject   | Fotonummer: ab9ac6
Veel stoelen bleven leeg tijdens de afsluitende bijeenkomst participatietraject (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Proces participatietraject schoollocaties nu afgerond

Son en Breugel - De burgers hebben hun zegje over de schoollocatie kunnen doen. En nu is het aan het college om de inbreng van de burgerparticipatie mee te nemen in een raadsvoorstel richting de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Dit besluit staat 19 december gepland. Wat is er uit het burgerparticipatietraject gekomen?

Redacteur: Ineke van Uden
Fotograaf: Wil Feijen

Een zaal vol met stoelen en koffie voor circa vijftig mensen. Maar welgeteld kwamen er twee raadsleden en vier inwoners af op de afsluitende bijeenkomst participatietraject schoollocaties Breugel. Is er te summier reclame gemaakt voor deze avond of hebben mensen zoiets van 'ik heb mijn zegje al gedaan. Het is nu aan de raad wat ze ermee doen'. Inwoners hebben eerder wel de inloopavond goed bezocht. Ze hebben wel gebruik gemaakt om hun stem te laten horen. Een aantal mensen heeft in een klankbordgroep nogmaals hun mening gegeven. Sylvia van Nispen, beleidsmedewerker communicatie: "En wat leuk was tijdens die klankbordsessie was dat mensen over en weer begrip kregen voor elkaars argumenten. Ze hoefden het niet met elkaar eens te worden. We wilden juist zoveel mogelijk voor en tegens horen. En die voor en tegens werden 10 oktober gepresenteerd."

Inwoners willen duidelijkheid
Wat in ieder geval duidelijk is geworden tijdens het participatietraject is dat mensen duidelijkheid willen. Ze willen dat er een keuze wordt gemaakt en dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. En als het aan wethouder Jos de Bruin ligt gaat in deze raadsperiode de schop nog in de grond: "We houden de vaart er in. Het participatietraject is nu afgelopen. PlatOO heeft haar plan gepresenteerd en inwoners zijn gehoord. Haalbaarheidsonderzoeken zijn gedaan voor alledrie de locaties. Op 3 december staat het raadsvoorstel voor een definitieve schoollocatiekeuze op de agenda in een gezamenlijke commisievergadering burgerzaken/grondgebiedzaken. De knoop zou dan 19 december in een raadsvergadering doorgehakt kunnen worden."

Geen voorkeurslocatie aan te wijzen
Uiteindelijk is er vanuit de burgerparticipatie geen conclusie te trekken over welke locatie de voorkeur heeft. Elsebeth De Landmeter, projectleider Breugel Bruist: "Dat hadden we ook niet verwacht. We hebben in ieder geval wel alle aandachtspunten in beeld. Als de raad een keuze wil maken voor een locatie, dan weten ze wat mensen als voor en als tegen voor die locatie ervaren en kunnen dat meenemen in hun afweging."

Voor- en nadelen
Schoollocatie De Krommen Hoek
Voordelen:

- Centrale ligging.
- Goed bereikbaar, ook voor kinderen uit Son.
- Son en Breugel mengt zich op deze school.
- Speelveld tegenover de school. Geschikt voor gym en BSO.
- Groene omgeving. Met die ligging kun je als school het verschil maken en hebben ouders iets te kiezen.

Nadelen:
- Leefbaarheid en woonbeleving. Probleem (nu al) met verkeer en parkeren.
- Kavel te klein voor tweede school erbij.
- Bouw nieuwe school gaat ten koste van groen.
- Beschikbare parkeerplaatsen onvoldoende en sommige parkeerplaatsen onbruikbaar.

Schoollocatie De Molenwiek
Voordelen:
- Ligt aan doorgaande weg, goede verkeersdoorvoer.
- Speeltuin naar centrum Breugel verplaatsen brengt daar levendigheid.

Nadelen:
- Omwonenden zijn niet gewend aan school.
- Waardedaling woning.
- Buslijn Hubertuslaan gevaarlijk.
- Archeologisch onderzoek nodig? Kost tijd.
- Speeltuin verplaatsen is niet wenselijk.

Schoollocatie De Regenboog
Voordelen:

- Centrale ligging voor Breugelnaren.
- Volop parkeerplaatsen.
- Groene omgeving.
- Gunstige ligging vlakbij De Boerderij en De Bongerd.

Nadelen:
- Deze locatie is ook geschikt voor woningbouw.
- Op de school woningen bouwen is geen goed idee.
- Onrustige locatie: dichtbij supermarkt.
- Minder groene omgeving.
- Bereikbaarheid Sonse kinderen minder gunstig.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>