Logo mooisonenbreugel.nl
De Vijverberg is één van de mogelijke locaties voor wonen met zorg    | Fotonummer: e729f6
De Vijverberg is één van de mogelijke locaties voor wonen met zorg (Foto: Wil Feijen)
Algemeen / Son & Breugel

Wonen met zorg weer ter discussie

Son en Breugel - Waar eerder de politiek tijdens een commissievergadering grondgebiedzaken op 21 oktober liet weten dat er ruimte was voor wooneenheden met 24-uurs zorg in Son en Breugel, wordt er nu een slag om de arm gehouden. Het benoemen van de wooneenheden voor wonen met zorg zou als voorstel/amendement ingediend door Dorpsbelang in aangepaste vorm naar de raad gaan. Daarbij zou de raad dan instemmen met het voorstel/amendement. En zo zou er snel aan de uitvoering kunnen worden begonnen. Nu blijkt dit dus niet het geval te zijn.

Redacteur: Adrie Neervoort

Volgens een bericht op de Facebookpagina van Dorpsbelang is dat de schuld van Dorpsvisie. Zij hebben een draai gemaakt over dit onderwerp die werkelijk aan niemand meer is uit te leggen, is te lezen in het bericht. Dorpsbelang schrijft zelfs in het bericht dat Dorpsvisie een onbetrouwbare partij is. 'Hoe betrouwbaar is Dorpsvisie eigenlijk'? Ook Helga Helders (Dorpsvisie) zou terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Dat is op zich al verwonderlijk omdat zij niet bij de commissievergadering aanwezig was.

Eef van Turnhout (Dorpsbelang) wijst, als hem gevraagd wordt om een reactie, naar Jelle de Jong (Dorpsvisie). Jelle wijst de behandeling van het voorstel/amendement in de raadsvergadering van 7 november af. Dit heeft als gevolg dat er alsnog een inhoudelijke behandeling komt over dit onderwerp. "In het presidium hebben we afgesproken dat alleen hamerstukken in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van de begroting worden behandeld. Dit i.v.m. de tijd die er nodig is voor het behandelen van de begroting. Dus ik wijs niets af maar houd mij aan de afspraak".

 

Remco Heeren (Dorpsvisie) geeft in een reactie aan het bericht van Dorpsbelang nog niet te hebben gelezen, hij noemt het alvast een 'storm in een glas water'. Hij ontkent dat zijn partij de afspraken niet nakomt, sterker nog dat het geen 'hamerstuk' is, komt eenvoudig omdat de VVD in de commissievergadering al aangaf het onderwerp nog even te willen bespreken in de fractie. Dan kan het niet meer als hamerstuk naar de raad, omdat het voorstel/amendement feitelijk niet door alle partijen is ondertekend.

Met name bij de ouders van de jongeren die gebruik willen maken van de woonvorm met zorg, zorgt het bericht van Dorpsbelang waarschijnlijk voor verwarring. Maaike van Kempen van stichting Doorpakken is zelf ook erg van slag van het Facebookbericht. Toch heeft zij nog hoop dat het goedkomt. "Voor mij is het onbegrijpelijk wat er nu gebeurt, maar misschien is het de politieke weg naar het einddoel, daar ga ik dan maar vanuit." Ook Monique van Zwieten (D66) laat in een reactie weten dat de mogelijke wooneenheden met zorg er gaan komen, want dat is volgens haar ook de conclusie vanuit de meerderheid van de commissie.

Remco Heeren (Dorpsvisie) zegt dat zijn partij niemand wil uitsluiten en dus zeker ook aandacht heeft voor de andere soms kwetsbare doelgroepen die ook een woning zoeken in Son en Breugel. Helga Helders verwijst naar een ingezonden brief van haar en Remco in DeMooiSonenBreugelKrant van 23 oktober. Daarin staat juist het tegenovergestelde wat Dorpsbelang suggereert namelijk dat wij voor alle doelgroepen een sociale huurwoning bereikbaar willen maken.

Marco Pulles (VVD): "Wij hebben inderdaad tijdens de commissievergadering aangegeven dat wij het voorstel/amendement nog willen bespreken in onze fractie." Het fractieoverleg van de VVD vond dinsdagavond 5 november plaats. Bij het ter perse gaan van deze uitgave was het resultaat daarvan nog niet bekend.

Wethouder Frenken laat weten dat het bepalen van de kaders waarin een wethouder kan handelen erg belangrijk is zeker in dit onderwerp. Hij wacht dan ook graag het voorstel van de raad af.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>