Logo mooisonenbreugel.nl
Het perceel met de villa op Boslaan 63   | Fotonummer: 704d71
Het perceel met de villa op Boslaan 63 (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Nieuwbouw op Boslaan nu al ter discussie

Son en Breugel - Door de maatregelen rondom corona vinden de commissievergaderingen nu op een geheel andere wijze plaats dan gebruikelijk. Vergaderen via een livestream vraagt ook van de commissieleden Grondgebiedzaken om aanpassingen.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Na een wat rommelige start en de zekerheid dat alle commissieleden digitaal aanwezig waren, begon de vergadering. Zelfs een bewoner uit de Berklaan was als digitale inspreker aanwezig.

Hij sprak in over de vreemde gang van zaken rondom het bestemmingsplan herziening bepaling wonen, omdat dit bestemmingsplan voor een groot gedeelte van de gemeente gaat gelden, behalve voor het perceel Boslaan 63. Dit perceel is misschien beter bekend als de locatie waar de familie Van de Meijden sinds begin zestiger jaren een riante villa heeft bewoond op een zeer ruim en parkachtige locatie.

Uniek kavel
Nu blijkt dat er een plan ligt voor herontwikkeling van dit unieke kavel in het bosgebied. Het huidige bestemmingsplan staat veel toe op het huidige terrein, zeer tegen de zin van enkele omwonenden, aldus de inspreker. Volgens hem vrezen buurtbewoners dat het groene karakter van hun wijk verloren gaat door de bouwplannen.

Rapport
De herontwikkeling was ook onderwerp van discussie tijdens de behandeling van een voorstel tot herziening van het bestemmingsplan, dat mooi is samengevat in het rapport ‘Herziening bepaling wonen 2019’. Hierin wordt duidelijk omschreven wat wel en niet mag bij het ontwikkelen en herontwikkelen van bepaalde kavels binnen de gemeente Son en Breugel.

Bestemmingsplan
Het voorstel tot herziening heeft echter geen effect meer op de eerder ingediende plannen voor Boslaan 63. Daarmee lijkt de ontwikkelaar meer te mogen dan de gemeente feitelijk zou willen, maar omdat de mogelijke plannen wel binnen het huidige bestemmingsplan vallen, is dit toegestaan. Wat de plannen precies zijn, bleef onduidelijk. Wel werd er verwezen naar een vertrouwelijk overleg dat er is geweest waarvan de inhoud nog niet openbaar gemaakt mag worden.

Vertrouwelijk
Ondanks dat de commissieleden blijkbaar vertrouwelijk waren geïnformeerd, was de meerderheid van mening dat de herziening een goed plan was maar dat de Boslaan 63 daar eigenlijk geen uitzondering op mag zijn. Wethouder Frenken benadrukte dat dit wel het geval is en dat de projectontwikkelaar het plan al heeft ingediend voordat er sprake was van de herziening. Maar natuurlijk moet hij zich volgens de wethouder wel houden aan de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan. En om in de toekomst dergelijke voorvallen te voorkomen, moet er inderdaad snel een herziening komen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>