Terras La Sonnerie ingericht op anderhalve meter
Terras La Sonnerie ingericht op anderhalve meter Foto: MooiSonenBreugel

Lunch, dineren of iets drinken? Het kan weer buitenshuis!

Algemeen Algemeen

Son en Breugel - Op 1 juni mogen horecaondernemers om 12.00 uur hun deuren weer openen. Een moment waar zij én hun gasten reikhalzend naar hebben uitgekeken. Wat wel en niet mag in het restaurant, in het café of op het terras is vastgelegd in het nieuwe protocol ‘heropening horeca’ dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft gepubliceerd. Hierin staan de richtlijnen beschreven waar een horecaondernemer en het personeel aan moeten voldoen om op een verantwoorde wijze weer open te gaan. Maar ook de regels waar de gasten zich aan dienen te houden.

Redacteur: Emmy Grit

De afspraken die in het protocol zijn vastgelegd, moeten zichtbaar opgehangen worden op de terrassen en bij alle ingangen van de horecagelegenheid. Verder moeten de afspraken op de website en social media van de horecagelegenheid terug te vinden zijn. Indien de gasten de regels niet naleven mag de ondernemer of het personeel hen hierop aanspreken. Een ondernemer mag de politie en/of BOA inschakelen als gasten weigeren te vertrekken indien zij zich niet aan de regels houden.

Reserveren
Mocht je spontaan naar een brasserie, lunchroom, hotel of restaurant willen gaan om iets te drinken of om gebruik te maken van een lunch of diner, dan kom je bedrogen uit: er dient van tevoren gereserveerd te worden. Per horecagelegenheid mogen maximaal dertig mensen binnen, exclusief het personeel. Daarentegen hoef je voor het terras niet te reserveren en geldt er geen maximumaantal gasten, zolang de anderhalve meter in acht wordt genomen. Op het terras mag je niet blijven staan, er moet worden plaatsgenomen op een stoel aan een tafel.

Uitbreiden terras
De horecaondernemers die een terras bij hun zaak hebben waarvoor door de gemeente een vergunning is afgegeven, mogen onder bepaalde voorwaarden hun terras uitbreiden. De gemeente heeft horecaondernemers hierover aangeschreven. In deze brief staat onder andere dat de tijdelijke terrassen tot 1 oktober mogen worden ingenomen, tenzij het kabinet of de veiligheidsregio nieuwe maatregelen aankondigen. Roel Welten, accountsmanager bedrijven bij de gemeente Son en Breugel legt dit uit: “De terrassen mogen maximaal het aantal zitplaatsen bevatten waarvoor een vergunning is verleend. Het terras wordt in oppervlakte groter gemaakt. Als de ondernemer heeft gereageerd, dan wordt samen met de gemeente bekeken wat de mogelijkheden zijn. De veiligheid mag niet in het gedrang komen, toeleveranciers moeten de winkels kunnen bevoorraden die naast de horeca en het terras gelegen zijn. Verder mag het uitgebreide terras de doorgang van het winkelend publiek niet belemmeren. Iedere aanvraag is maatwerk.”

Geen precariorechten
Voor de uitbreiding van het terras wordt geen precariobelasting in rekening gebracht. Precariobelasting is een vergoeding die gemeenten heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Of de gemeente Son en Breugel de precariobelasting vanaf de sluiting in maart tot en met het einde van het jaar niet in rekening brengt bij de ondernemers, is op dit moment nog niet duidelijk. “Dit is een besluit van de gemeenteraad en dit besluit is nog niet genomen”, aldus Roel.

Duo of meer
Kom je met twee of meerdere personen uit een huishouden, dan mag je binnen anderhalve meter van elkaar zitten, dit geldt ook voor duo’s die zijn samengesteld uit bijvoorbeeld vrienden, collega’s of dates. Bestaat een groep uit drie of meer personen, dan wordt er gevraagd of de gasten een gezamenlijke huishouding voeren. Als dit niet het geval is, dient anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden worden.

Controlegesprek
Voordat je daadwerkelijk kunt plaatsnemen in het restaurant of op het terras volgt eerst een controlegesprek. Het personeel stelt aan alle gasten een aantal vragen die betrekking hebben op de gezondheid. Daarna moeten de hygiënische maatregelen in acht worden genomen: handenwassen of gebruik maken van desinfecterende handgel. Worden er gezondheidsklachten gemeld, dan wordt de toegang geweigerd.

Anderhalve meter
Nadat alles is gecheckt en de hygiënische handelingen zijn verricht, word je naar je tafel gebracht. Er dient te allen tijde anderhalve meter afstand gehouden worden tot het personeel, behalve als het bedienend personeel de bestelling opneemt, uitserveert, afruimt en na afloop de rekening komt brengen. De betaling dient contactloos te gebeuren.

Aan de bar
Voor een kroeg of eetcafé dient ook vooraf gereserveerd te worden. Spontaan een biertje drinken zit er voorlopig niet in. Net als bij de overige horecagelegenheden wordt bij binnenkomst in een café een controlegesprek gehouden. Ook de samenstelling van de groep wordt hierbij gecheckt, waarbij geldt dat de regels voor het café hetzelfde zijn als die van de overige horeca. Aan de bar mogen maximaal twee personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, binnen een afstand van anderhalve meter naast elkaar zitten. De afstand ten opzichte van de volgende persoon of de volgende groep personen aan de bar moet anderhalve meter bedragen. Aan een tafel mogen maximaal twee personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, binnen een afstand van anderhalve meter zitten. De afstand tot het personeel dient ook altijd anderhalve meter te zijn, behalve bij het opnemen van de bestelling, het uitserveren, het afruimen en het overhandigen van de rekening.

Als iedereen zich houdt aan de opgestelde richtlijnen en deze naleeft, dan kan er weer genoten worden van een hapje en een drankje buiten de deur. Vergeet dan alleen niet om vooraf te reserveren.

De horeca is er klaar voor! Jij ook?