Logo mooisonenbreugel.nl
Sander Brugmans bij zijn aanstelling anderhalf jaar geleden (archieffoto)   | Fotonummer: b2d31c
Sander Brugmans bij zijn aanstelling anderhalf jaar geleden (archieffoto) (Foto: Annie Maessen)
Algemeen / Son & Breugel

Doorontwikkeling programma Veerkracht LEVgroep

Son en Breugel - Anderhalf jaar geleden werd Sander Brugmans aangesteld als nieuwe medewerker binnen LEVgroep Son en Breugel als programmacoördinator veerkracht. Vanuit het beleid binnen het Sociaal Domein zijn hieraan eenzaamheid, mantelzorg en dementie als drie speerpunten gekoppeld. Sander legde de verbinding tussen hulpvrager en -aanbieder gericht op die drie speerpunten. Hij ondersteunde waar nodig en hield overzicht van voorzieningen die er zijn rondom deze drie speerpunten.

Redacteur: Emmy Grit

Jeroen Dings, beleidsmedewerker gemeente Son en Breugel licht dit toe: “De afgelopen jaren is LEVgroep er met het programma Veerkracht zeker in geslaagd om de drie thema’s op de kaart te krijgen en is er overzicht ontstaan van al het aanbod rondom die thema’s. Er hebben zich drie werkgroepen gevormd, voor ieder speerpunt één waarin professionals en vrijwilligers samenwerken aan initiatieven of het op de agenda krijgen/houden van de thema’s. Sander heeft de afgelopen jaren ondersteuning verleend aan een aantal initiatieven die nu op eigen benen staan. Een mooi resultaat!”

Maatschappelijk draagvlak
De afgelopen jaren is ervoor gezorgd dat er een maatschappelijk draagvlak is ontwikkeld voor de drie thema’s van veerkracht. Ondanks dat er een doorontwikkeling plaats gaat vinden blijven de onderliggende thema’s erg belangrijk voor de gemeente. Jeroen: “Deze thema’s blijven voor de gemeente ook in de toekomst belangrijk. De gemeente en LEVgroep blijven deze werkgroepen daarom ondersteunen en hierin participeren.” Indien er vanuit de drie werkgroepen professionele ondersteuning wordt gevraagd, dan kan LEVgroep, in opdracht van de gemeente, deze aanbieden. Tevens blijft LEVgroep aanspreekpunt voor mensen met vragen rondom deze thema’s zoals dit nu ook al is. Ook in documenten als de toekomstige nota gezondheidsbeleid van de gemeente Son en Breugel blijft er onverminderd aandacht voor de sociale aspecten van gezondheid, waarbij eenzaamheid een groot landelijk probleem is.

Opvolger
Het tekort op het sociaal domein heeft geen verband met de personele wisseling binnen LEVgroep. “Zoals het er nu uitziet gaat er ook niet bezuinigd worden op preventie. Al is het uiteindelijk natuurlijk aan de gemeenteraad om de begroting voor 2021 en verder vast te stellen. Hierdoor kunnen inwoners van Son en Breugel een beroep blijven doen op ondersteuning rondom eenzaamheid, mantelzorg en dementie. Het is de bedoeling dat het programma Veerkracht wordt doorontwikkeld, we kijken hiervoor naar wat er van ons als gemeente gevraagd wordt. Bijvoorbeeld in relatie tot het landelijk gezondheidsbeleid en het toekomstige lokaal sportakkoord. In de nabije toekomst gaat dit vorm krijgen en zal de opvolger van Sander Brugmans, die sinds mei niet meer werkzaam is bij LEVgroep, in ons dorp aan het werk gaan”, aldus Jeroen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>