Logo mooisonenbreugel.nl
Blijft het hertenkamp er zo uitzien, of wordt het toch aangepast   | Fotonummer: 80412a
Blijft het hertenkamp er zo uitzien, of wordt het toch aangepast (Foto: MooiSonenBreugel )

Wat wilt u veranderen aan het hertenkamp?

Son en Breugel - In de krant van woensdag 8 juli stond een artikel over het hertenkamp waarin een oproep werd gedaan aan de inwoners van Son en Breugel om te laten weten wat zij wilden veranderen aan het Hertenkamp. Via social media was het bericht ook al gedeeld, waarop al veel reacties waren gekomen.

Redacteur: Emmy Grit

Naar aanleiding van het artikel in de krant heeft ook een aantal inwoners gereageerd. Dorpsgenoot Dennis laat weten dat hij het hertenkamp helemaal goed vindt zoals het nu is. “De dieren hebben de ruimte in een open veld, waar vanaf het gehele Dommelpad goed zicht op is. Het is een prachtig stukje Son en Breugel waar menig inwoner regelmatig van zal genieten als hij/zij erlangs fietst.” Hij zou het bijzonder jammer vinden als dit tot een soort pretpark omgevormd wordt, zowel voor het zicht, de drukte in de wijk als de rust voor de dieren.

Geld opbrengen
Ook de familie Wesselink wil graag dat het hertenkamp blijft zoals het nu is. “Het heeft een sociale functie, want ouders en grootouders gaan er graag heen met kinderen en kleinkinderen.” Toch hebben ze een aantal suggesties die ervoor kunnen zorgen dat het hertenkamp geld kan opbrengen. “Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het geven van een rondleiding tussen de dieren waarbij een kleine bijdrage per persoon gevraagd wordt. Verder kunnen er kinderfeestjes gehouden worden waarbij een ronde gewandeld kan worden, informatie gegeven wordt over de dieren en er dieren gevoerd kunnen worden, onder begeleiding van vrijwilligers. Een kleine bijdrage vragen voor het bezoeken van de kerststal en bij het houden van een lampionnenoptocht is ook een idee. Verder zou het mogelijk moeten zijn om een brokjesautomaat te plaatsen waarbij mensen tegen een bepaald bedrag voer kunnen kopen om aan de dieren te geven.” Verder vragen zij zich af of het mogelijk is om op warme dagen (met vergunning) drankjes te verkopen, wat ook inkomsten genereert.

Eendenvijver
Dorpsgenoot Joline geeft er de voorkeur aan om het hertenkamp vooral rustig te houden, eventueel met meer dieren. “De dieren kunnen door de kinderen onder begeleiding van de ouders gevoerd worden. Een idee is om bepaalde tijden hiervoor te reserveren en dat het dan onder supervisie van de beheerders van het hertenkamp gebeurt, die ook wat meer over de dieren op dat moment kunnen vertellen. Het hek zou een aanpassing kunnen gebruiken, zodat ook kleine kinderen goed naar de dieren kunnen kijken. Ook vanaf de bankjes zou het fijn zijn als je de dieren beter zou kunnen zien en rustig zou kunnen bekijken. Als uitbreiding mogelijk is, dan zou het ook leuk zijn om een vijver met eendjes te hebben, zodat ook die kunnen worden gevoerd.”

Probleem en oplossing
Stan Mooij heeft een heel plan uitgewerkt om Son en Breugel door middel van het hertenkamp nog meer met elkaar te verbinden. De probleemstelling is dat het hertenkamp ‘eenzijdig gebruikt’ wordt, zowel wat betreft situering, doelgroepen als looproutes. Hij heeft hier tevens oplossingen voor bedacht die hij per probleem uiteenzet.

Situering
Het hertenkamp wordt maar van één zijde gebruikt, namelijk vanaf de kant van het fietspad. Er loopt nog een korte afslag langs het aansluitend bosje, maar dit heeft voor het gebruik geen meerwaarde (uitgezonderd de loop naar de kerststal en als hondenuitlaatpad). De achterzijde langs de Dommel wordt helemaal niet gebruikt. Zo is de dorpskern van Breugel eigenlijk van het kamp afgesneden. Vanuit Breugel is alleen de omweg langs de Beemdstraat mogelijk. In het gedicht ‘Visioen’ (uitgave MooiSonenBreugelkrant van 8 juli 2020) heeft Stan gepleit voor het doortrekken van het wandelpad van het Van Vroonhovenpark door de weilanden naar de pastorietuin en de dorpskern van Breugel (kerkje en Pieter Breugelcentrum). Zou het niet mooi zijn als vanuit dit pad ook, via een bruggetje, de afslag linksaf naar het hertenkamp gemaakt kan worden met eventueel nog een pad tussen de achterzijde van het hertenkamp en de Dommel. Daarmee zou qua situering het volgende bereikt worden:
• Ontsluiting van de geïsoleerde dorpskern van Breugel;
• Opname van het hertenkamp in een soort wandeldriehoek Son-Breugel-bosperceel noordelijk van het hertenkamp.

Doelgroepen
Het gebruik door de huidige doelgroepen (kinderen met hun ouders) zou aanzienlijk uitgebreid worden. Vanuit de invalshoek doelgroepen is het effect:
• Tal van nieuwe educatieve momenten voor de schoolgaande jeugd (basisscholen Krommen Hoek, Stokland, Regenboog), zoals: educatie kinderboerderij, route door de Pastorietuin (zeldzame bloemen en planten) naar het Pieter Breugelcentrum en de Breugelschilderijen met uitleg (zie het gedicht ‘Visioen’) langs de weilanden richting de Veerstraat;
• Toename mogelijkheden voor wandelaars en toeristen (Pieter Breugelcentrum).

Looproutes/wandelingen
Aanzienlijke uitbreiding en verbinding van de wandelmogelijkheden.

Verbinden
Het voorstel van Stan heeft vooral ten doel de meerwaarde van het hertenkamp te verhogen door het aan de achterzijde met de dorpskern van Breugel te verbinden en onderdeel te laten zijn van nieuw te vormen (educatieve) looproutes, onder andere naar de dorpskern van Son (via het Van Vroonhovenpark). Uiteraard zullen de reeds ingediende voorstellen voor het hertenkamp zelf (kinderboerderij, etc.) de bovenomschreven meerwaarde alleen maar verder versterken.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>