Logo mooisonenbreugel.nl
Artist Impression Dorpshuis   | Fotonummer: a2dd90
Artist Impression Dorpshuis (Foto: INBO)
Lezerspodium

Lezerspodium: Het Dorpshuis: een brug te ver in deze coronatijd?

Son en Breugel - Met veel gemengde gevoelens heb ik de informatie over het nieuwe Dorpshuis in DeMooiSonenBreugelKrant van 1 juli gelezen. Ik schrok vooral van de kosten die nu al op 8 miljoen geraamd gaan worden, maar nog meer van de kritische kanttekeningen van een aantal belangrijke toekomstige gebruikers. Een harmonie bijvoorbeeld, die misschien flink moet gaan bezuinigen in de toekomst en het Vestzaktheater die allerlei wensen heeft waar blijkbaar niet goed naar is geluisterd.

De wethouder zegt dat de exploitatie rond is, maar ik zet hier grote vraagtekens bij gezien het beperkt aantal gebruikers dat vaste plannen heeft om van het Dorpshuis gebruik te gaan maken. Ik vrees dat dat met de bouw van het Dorpshuis de gemeente Son en Breugel, die nu al met de nodige financiële problemen te kampen heeft, zich een zware molensteen om de nek gaat hangen.

Wie zit er te wachten op een nieuw Dorpshuis? Son en Breugel kent een groot aantal bloeiende verenigingen die nu prima uit de voeten kunnen met de bestaande buurthuizen en het Vestzak. Zij hebben géén Dorpshuis nodig. Ergo, een intensief gebruikt buurthuis als Braecklant dat zeer nodig vernieuwd of gerenoveerd moet worden, wacht al een aantal jaren op goedkeuring van de nieuwbouw of renovatieplannen.

In het artikel in DeMooiSonenBreugelKrant werd ook vermeld dat we door het Dorpshuis méér ontmoetingsruimten gaan krijgen, maar hebben we die nodig? We kunnen ons als klein dorp gelukkig prijzen met vele commerciële en niet-commerciële ontmoetingsruimtes van klein tot groot zoals in De Boerderij, De Bongerd, Het Vestzak, De Zwaan, La Sonnerie, Braecklant, Thermae Son. In het Vestzak kunnen we nu terecht voor theatervoorstellingen tot 200 man. Hebben we als kleine gemeente méér nodig? Ik betwijfel het sterk. Voor grote publieksactiviteiten die nu door corona niet (goed) mogelijk zijn, zijn er in onze omliggende gemeenten voldoende alternatieven en ook daar moet steeds door de gemeente/gemeenschap véél geld in de exploitatie gestoken worden.

Tot slot, een andere belangrijke toekomstige gebruiker van het Dorpshuis: de bibliotheek. Véél is hier al over geschreven, maar zeker is dat de huidige en toekomstige behoeftes van de bibliotheek prima in het huidige Vestzak gedekt kunnen worden.

Daarom deze oproep aan de politiek van Son en Bruegel: de wereld is door corona aanzienlijk gewijzigd en de toekomst is onzekerder geworden. Er wachten ons allen een aantal belangrijke financiële uitdagingen. De miljarden die corona ons nu kost moeten we met z’n allen opbrengen. Ondanks de beloftes aan de kiezers méér dan 2 jaar geleden om de kerk niet af te breken en er een Dorpshuis van te maken, zijn te tijden nu zodanig veranderd dat het doorzetten van deze plannen niet in het belang is van de bewoners van ons mooi Son en Breugel. Het tegendeel is waar: met het doorgaan van het Dorpshuis in de kerk zullen de burgers met een sterke stijging van de lasten geconfronteerd gaan worden. Ook al is Son en Breugel géén arme gemeente: de huidige schaarse middelen kunnen beter ingezet worden, dan voor een te groot en te duur Dorpshuis waar maar weinig mensen echt op zitten te wachten.

Jac Wismans (een bezorgde inwoner)

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>