Logo mooisonenbreugel.nl
<p>Er wordt een nieuwe school gebouwd voor De Krommen Hoek en De Regenboog op de huidige locatie van De Krommen Hoek (archieffoto)</p>   | Fotonummer: 0df4f9

Er wordt een nieuwe school gebouwd voor De Krommen Hoek en De Regenboog op de huidige locatie van De Krommen Hoek (archieffoto)

(

Foto:Wil Feijen

)

Scholen in Son en Breugel te klein

Son en Breugel - Son en Breugel verjongt, dat blijkt wel uit de wachtlijsten die er zijn voor diverse basisscholen in Son en Breugel, maar ook bij de kinderopvang. Basisscholen De Bloktempel en De Ruimte hebben daarom een aanvraag ingediend om uit te breiden. Het zou in totaal gaan om zeven lokalen. Alle leden van de commissie Burgerzaken vonden dat de uitbreiding van start kan gaan.

Redacteur: Adrie Neervoort

Dit geldt niet voor de nieuwbouw van basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog. Daar waren nog veel onbeantwoorde vragen. Zo stelde Dorpsbelang de gemaakte keuze voor de locatie nog eens ter discussie; een al genomen besluit, en daarom was dit geen onderwerp van discussie, aldus de reactie van het CDA. Dat veranderde natuurlijk niet het standpunt, want Dorpsbelang is nog steeds van mening dat nieuwbouw van de school in het centrum van Breugel, vlakbij sporthal De Bongerd, logischer zou zijn en bijdraagt aan een bruisend Breugel.

Parkeerproblemen
De discussie binnen de commissie en de wethouder ging voornamelijk over de nu al aanwezige parkeerproblemen en verkeersproblematiek rondom De Krommen Hoek. Deze problemen leiden bijna dagelijks tot overlast en gevaarlijke situaties. Bij nieuwbouw op deze locatie en het samenvoegen van twee scholen zal dit logischerwijs alleen maar toenemen.

Toestemming
Ondanks dat wethouder De Bruin niet met duidelijke oplossingen kon komen, beloofde hij wel dat de huidige verkeerssituatie door een verkeersdeskundige zal worden getoetst. Hoe groot het parkeerprobleem zal zijn en hoe de verkeerssituatie rondom de nieuwe school straks precies zal uitpakken, hangt af van de nieuwbouw. Volgens hem zit het probleem in het feit dat hij eerst een goedkeuring op het gevraagde bedrag van 2,7 miljoen moet hebben, en dan kan het schoolbestuur beginnen met de nieuwbouw. Dan zal ook duidelijk worden hoe het gebouw eruit komt te zien en waar zich de in- en uitgangen gaan bevinden en waar parkeerplaatsen komen.

Eén locatie
In het plan van de wethouder zal de kinder- en peuteropvang naar één locatie in Breugel verhuizen, niet op de locatie van de nieuwe school, maar dicht bij De Bongerd. Hoe dat eruit zal gaan zien is onbekend, want dat hangt weer af van wat er met sporthal De Bongerd gaat gebeuren. De wethouder is van mening dat door de kinderopvang daar onder te brengen, Breugel mede hierdoor gaat bruisen.

De fietsstraat
Die kwam ook nog ter sprake tijdens de vergadering. Dit idee, een fietsstraat met tweerichtingsverkeer over de Van Gentlaan ter hoogte van de tennisvereniging en de Doormanlaan tot aan de Dommelpas, werd in februari 2019 van tafel geveegd. Daarbij kreeg wethouder Boersma de opdracht om te gaan onderzoeken of een vrijliggend fietspad met daarnaast een versmalde rijstrook ook een optie zou kunnen zijn. Voor de commissieleden is het niet duidelijk wat daarvan nu de stand van zaken is. Zij willen hier graag antwoord op, zodat dit meegenomen kan worden in de nieuwe verkeerssituatie.

Meer berichten
 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=mooisonenbreugel.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=569&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;