Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: a8007f
Foto:

Lezers Podium

  Politiek

Op naar de 10 miljoen......

Recent heb ik u op de hoogte gebracht van de kosten van de aankoop van de kerk tot nu toe. Dit bedrag stond op € 2.135.000,-.
Inmiddels is aan de gemeenteraad voorgesteld de tijdelijke units van de bibliotheek te kopen en over 5 jaar weer te verkopen. Netto kosten: € 192.322,- In dit bedrag zijn niet opgenomen:

De kosten van sloop en vervoer van de units naar de opslag van de huidige eigenaar; herstel van beschadigingen en gebruikssporen van 5 jaar om de units opnieuw verhuurbaar te maken; het verwijderen van de fundering onder het gebouw; het weer bouwrijp maken van de grond, waarop de units hebben gestaan.

De teller komt dus daarmee op € 2.327.322,- excl. de genoemde kosten.
In de raad van 10 december 2018 wordt voorgesteld aanvullend weer een krediet beschikbaar te stellen van € 440.000,- voor 5 aanvullende onderzoeken en het maken van twee schetsontwerpen.

De stand per 10 december wordt dus € 2.767.322,-

Saillant detail is dat in het bedrag van € 440.000,- een reservering zit van € 200.000,- voor archeologisch onderzoek. En dat terwijl de kopers van de kerk, CDA en Dorpsvisie, begin dit jaar nog met bewijsmateriaal kwamen dat een archeologisch onderzoek ergens rond de € 850.000,- zou gaan kosten, zesenhalve ton meer dan wat nu wordt geraamd.

We weten dus dat het huidige bedrag van € 2.767.322,- bij lange na niet de kosten zullen dekken van de activiteiten, die nu gepland zijn. En wat hebben we voor die € 2.767.322,-: een vervallen kerk (zie onderzoeksrapport), geen nieuwe visie op het centrum, geen nieuw dorpshuis, wel instandhouding voor 5 jaar van het energievretende Vestzaktheater, wel verlenging van 5 jaar tijdelijke huisvesting van bibliotheek en andere gebruikers van het Vestzak etc.

Dorpsbelang heeft hart voor haar burgers, maar is zeker niet trots op de nieuwe wegen, die de huidige coalitie op kosten van de burgers, inslaat.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>