De nieuwe gemeenteraad tijdens de beëdiging
De nieuwe gemeenteraad tijdens de beëdiging Foto: MooiSonenBreugel

Geen raadsbreed akkoord in Son en Breugel mogelijk

Politiek

Son en Breugel - De zoektocht naar een raadsbreed akkoord is mislukt. De politiek kon daarover geen overeenstemming bereiken. Uit de gesprekken werd duidelijk dat zo’n akkoord op dit moment niet haalbaar is. 

Bestuursprogramma
Wel is men op zoek gegaan naar een bredere samenwerking. Alle partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van een inhoudelijk bestuursprogramma, en die gesprekken zijn op constructieve wijze verlopen. In het bestuursprogramma is een raadsagenda met onderwerpen opgenomen, die deze periode in de raad zeker behandeld moeten worden; elke fractie heeft daarbij zijn inbreng gehad. Over enkele onderwerpen maken DorpsVISIE, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang nadere afspraken, en hierbij lijken Voor U! en de VVD geen inbreng te hebben.

Drie wethouders
DorpsVISIE en het CDA willen ook graag met PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang praten over de vorming van een college. Daarbij laten DorpsVISIE en het CDA weten dat er naast een wethouder van DorpsVISIE en van het CDA ook nog gezocht wordt naar een derde wethouder, die uit de overige partijen, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang, moet komen. Hierdoor zal het nieuwe college niet meer uit vier maar uit drie wethouders bestaan.

Samen verder
Volgens DorpsVISIE en het CDA is door de manier waarop het bestuursprogramma inclusief raadsagenda is gevormd er invulling gegeven aan de wens van alle partijen om binnen de raad tot een bredere samenwerking te komen. Door veel onderwerpen nog niet dicht te timmeren in een bestuursakkoord, zal er in de gemeenteraad meer ruimte zijn voor een open debat. Ook zal men raadsbreed gaan vastleggen hóe men de komende periode met elkaar politiek wil bedrijven.