Logo mooisonenbreugel.nl
(vlnr) Maurice Peters, Roland de Waal (secretaris), Maarten van Beek en Ingrid van Kronenburg (voorzitter),    | Fotonummer: 14ddbe
(vlnr) Maurice Peters, Roland de Waal (secretaris), Maarten van Beek en Ingrid van Kronenburg (voorzitter), (Foto: Wil Feijen)

Nieuw elan voor het Vestzaktheater

Son en Breugel - Er is de afgelopen jaren heel wat gebeurd rond de functies van het Vestzaktheater. Het stond op de nominatie voor sloop, er kwam immers een nieuw MFA. Een sterfhuisconstructie die vele partijen deed afhaken. Geen leuk perspectief voor gebruikers en het theater. Maar de MFA ging niet door en plotsklaps was het Vestzak weer het centrale Dorpshuis, met de komst van de bibliotheek, Radio S&B, het Ontmoet en Groetplein en een theater waarvan de programmering nieuwe kansen bood.

Tijd voor bestuurlijke vernieuwing
Al eerder had het oude bestuur aangegeven het tijd te vinden voor bestuurlijke vernieuwing. Al ruim 30 jaar waren ze betrokken bij het wel en wee van het Vestzak. De scherpte gaat er dan wel eens af. Ad Louwers: "Als je met zeventig jaar het jongste bestuurslid bent en al 30 jaar betrokken bent bij het Vestzak, wordt het tijd voor vernieuwing; een nieuw bestuur en nieuw elan."

Op 24 september was het zover. De bestuursleden Ad Louwers, Rinus Verhagen, Albert Merks en Paul de Groot hebben hun bestuursfunctie neergelegd en hun taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Ingrid van Kronenburg (voorzitter), Roland de Waal (secretaris), Maurice Peters en Maarten van Beek.

Meteen aan de slag
De nieuwe bestuursleden treden onmiddellijk in functie. De functie van penningmeester is nog vacant en wordt voorlopig nog waargenomen door de voorzitter en de secretaris. De huidige beheerder van het Vestzak, Hans Merks, treedt per 1 oktober uit dienst. Van de vertrekkende bestuursleden en beheerder zal later in het seizoen op passende wijze afscheid worden genomen.

We praten met de nieuwe bestuursleden Ingrid van Kronenburg en Maurice Peters. Ingrid van Kronenburg vertelt dat vrijwilligers de kurk vormen, waarop de activiteiten van de gemeenschap drijven. Toen ze besloot weer vrijwilligerswerk te willen gaan doen voor de Sonse gemeenschap en zich oriënteerde waar en wat, had ze al de wens dit bij het Vestzaktheater te doen. Die wens is nu uitgekomen. Ze heeft zelf een bedrijfskundige achtergrond, die goed van pas kan komen in het bestuur. Maurice Peters is al betrokken en actief bij SonenBreugelVerbindt en staat als zodanig midden in de lokale samenleving en de activiteiten die daar plaatsvinden.

Wat gaan jullie doen als nieuw bestuur?
Maurice en Ingrid vullen elkaar aan. "De komende maanden gaan we eigenlijk stage lopen, kijken wat hier gebeurt, praten met mensen, ideeën en knelpunten aanhoren. Ook gaan we gesprekken voeren met afhakers en kijken of we ze weer terug kunnen krijgen. We gaan ons niks meer aantrekken van de eventuele komst van een MFA. Dat kan wellicht nog wel 6 tot 8 misschien wel 10 jaar duren. We gaan uit van onze eigen kracht en proberen echt een bruisend Dorpshuis neer te gaan zetten.

We gaan ons ook inspannen om onze bevindingen en ideeën neer te leggen in een beleidsplan. 2019 moet ons jaar worden. In feite heeft de exploitatie van het dorpshuis drie pijlers die opnieuw vormgegeven moeten worden: het theaterprogramma, het gebouwenbeheer en de horeca. We gaan proberen het theatergedeelte nieuw leven in te blazen en kijken hoe we hier weer leuke producties kunnen programmeren. Ook gaan we scholen benaderen om te kijken of we tot samenwerking kunnen komen. Wat is er mooier dan de uitvoering van de schoolmusical in een echt theater te kunnen houden?

Nieuwe penningmeester en beheerder gezocht
Ook zal de inzet en organisatie van vrijwilligers en commissies opnieuw bekeken worden. We streven naar een creatieve commissie, een sponsorcommissie met contacten naar het bedrijfsleven, de vormgeving van een club van vrienden van het Vestzaktheater, de realisatie van een expositieruimte. We gaan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe beheerder."

Kortom het nieuwe bestuur bruist van de ideeën en initiatieven. Wij van de MooiSonenBreugelKrant bedanken het oude bestuur voor hun jarenlange inzet en wensen het nieuwe bestuur alle succes om een levendig Dorpshuis vorm te geven, dat weer het bruisend centrum wordt van onze culturele gemeenschap. Gelet op de ideeën en ambitie van het nieuwe bestuur zal dat zeker lukken.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>