Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 03567b
Lezerspodium

Hoe gaan we met (meningen van) mensen om

Son en Breugel - In de krant van 31 oktober jl. stond een ingezonden brief waarin opnieuw ten onrechte persoonlijke verwijten werden gemaakt aan het adres van oud-wethouders Robert Visser en Eef van Turnhout.
Als voorzitter van Dorpsbelang heb ik getwijfeld of ik hierop zou reageren. Na afstemming met bestuur, fractie en leden van Dorpsbelang tijdens een ALV op
5 november jl. heb ik alsnog besloten om via een ingezonden brief te reageren.


Sinds de oprichting heeft Dorpsbelang is één van haar kernwaarden dat besluiten in de gemeenteraad worden genomen op basis van alle van belang zijnde feiten en na het afwegen van alle naar voren gebrachte argumenten voor én tegen. Doel van raadsbesluiten is daarbij steeds het dienen van het algemeen belang. De nieuwe coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL verwoordt in het collegeprogramma onder andere dat er goede besluitvorming moet komen "door een goede voorbereiding aan de voorkant, waarmee zoveel mogelijk relevante informatie voor alle raadsleden beschikbaar is". Het hiervoor benoemde uitgangspunt van Dorpsbelang maakt dat wij het collegeprogramma van de nieuwe coalitie op dit aspect in de toekomst kunnen steunen.

Gezien de soms tegengestelde belangen kan echter niet altijd (ten volle) ieders belang of mening gevolgd worden bij raadsbesluiten. Een andere kernwaarde van Dorpsbelang is dat discussie steeds op de inhoud gevoerd moet worden terwijl daarbij de mens achter de afwijkende mening gerespecteerd wordt. Als er één partij is die de afgelopen jaren aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om persoonlijk aangevallen te worden dan is het Dorpsbelang wel. Dorpsbelang is daarom verheugd dat het nieuwe college in haar programma zegt werk te willen gaan maken van "meer ontspannen verhoudingen en omgangsvormen in de raad".

Namens Dorpsbelang spreek ik de wens uit dat deze verbeterde verhoudingen en omgangsvormen vanaf vandaag niet alleen gaan gelden voor de leden van de gemeenteraad maar voor iedereen in Son en Breugel. Zeker als standpunten naar voren worden gebracht die gebaseerd zijn op collectief genomen besluiten. Alleen dan kunnen alle inwoners van Son en Breugel in de toekomst hun mening naar voren (blijven) brengen zonder bang te hoeven te zijn daar persoonlijk op te worden aangevallen en afgerekend.

Wim van der Hooft
voorzitter Dorpsbelang Son en Breugel

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>