Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 9223a5
Foto: Wil Feijen

Begroting Son en Breugel roept veel vragen op

  Politiek

Son en Breugel - De raadsvergadering afgelopen week over de eerste meerjarenbegroting (2019-2022) van het nieuwe college ging meer over wat er niet instond dan over de bedragen die er wel in stonden. Zo kwam de subsidie voor het zwembad steeds weer terug in de vergadering, terwijl deze helemaal niet in de ontwerpbegroting genoemd stond.

Door: Adrie Neervoort

Het blijft doormodderen met het zwembad
Dat het zwembad niet genoemd staat in de begroting is onbegrijpelijk, aldus Dorpsbelang. "Wij gaven aan het zwembad Son een subsidie voor een proefperiode van twee jaar, onder voorwaarden. Vervolgens neemt de exploitant van het zwembad allerlei maatregelen om aan deze voorwaarden te voldoen om zodoende te streven naar een permanente voorziening. En vervolgens neemt u deze structurele oplossing niet mee in de begroting. Hierdoor wordt de schijn gewekt dat het zwembad geen subsidie meer krijgt," aldus een Elly Brocken (Dorpsbelang).

Boersma blijft vaag
Veel vragen van de Raad over dit onderwerp aan wethouder Jan Boersma werden door hem niet duidelijk beantwoord, omdat hij, volgens eigen zeggen, deze gegevens niet had. Vreemd, volgens de oppositie, omdat in een onlangs verschenen artikel in deze krant, de ondernemer van het zwembad Wim van Santvoort het over een gesprek d.d. 10 september met de gemeente had. In dit gesprek wilde hij bevestigd krijgen dat hij aan de voorwaarden had voldaan en kon uitzien naar een structurele oplossing. Maar kreeg hierover geen duidelijkheid. Wethouder Boersma had het zichtbaar moeilijk in het debat maar hield zich staande door niet te diep in te gaan op de onderwerpen. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk van Dorpsbelang een dikke onvoldoende, want na 100 dagen wethouder te zijn hadden zij wel iets meer van hem verwacht.

Burgerparticipatie zorgt voor open eindjes en verhoging OZB
Zo waren er meer open eindjes in de begroting, deze hadden volgens de coalitie allemaal te maken met het nieuwe beleid, namelijk burgerparticipatie. Met andere woorden veel bedragen, als het om de uitvoering ging, werden pas concreet als duidelijk was wat de burger wilde. "Een nieuwe trend van besturen," volgens Remco Heeren (DorpsVisie). Ook de geplande verhoging van de OZB belasting met 2,5 %, om met name de burgerparticipatie te financieren leidde tot tegenstand van met name de VVD en Dorpsbelang.

Van den Nieuwenhuijzen werd node gemist
Het was jammer dat wethouder van den Nieuwenhuijzen er wegens ziekte niet bij was. Mede hierdoor bleven sommige debatten erg oppervlakkig omdat de kennis van het onderwerp bij van den Nieuwenhuijzen lag als verantwoordelijk wethouder.
Het is teleurstellend dat als een coalitie partij (in dit geval PvdA /GroenLinks samen met de oppositie, Dorpsbelang en D66) een motie indient voor een autoluw centrum om het doorgaand verkeer af te remmen, deze dan niet de steun krijgt van de ander coalitie partijen (CDA en DorpsVisie). DorpVisie zag niet direct de voordelen van een autoluw centrum en het CDA was bang dat de motie een verkeerd signaal zou afgeven namelijk dat auto's van inwoners uit het centrum werden geweerd. Daarop zaten de ondernemers in het centrum niet te wachten. Misschien dat PvdA/GroenLinks eerst de mogelijkheden voor steun aan deze motie had moeten onderzoek bij de coalitiegenoten. Dan was deze teleurstelling voor het afwijzen van deze motie wellicht niet aan de orde geweest.

De begroting werd zoals verwacht uiteindelijk goedgekeurd door de coalitiepartijen DorpsVisie, PvdA/GroenLinks en CDA. Tegen waren VVD, Dorpsbelang en D66 maar zij waren als oppositiepartijen in de minderheid.
Want in een democratie heeft nog altijd de meerderheid de macht, en dat is geen nieuwe trend van besturen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>