Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 570e89
Foto: Wil Feijen
Algemeen / Son & Breugel

Iedereen moet kunnen meedoen in dit dorp

Son en Breugel - Een op de acht Nederlanders ziet of hoort slecht, heeft een of andere lichamelijke of verstandelijke beperking of kampt met een psychische aandoening. Zij kunnen zich helaas nog altijd veel minder gemakkelijk bewegen in deze samenleving dan Nederlanders zonder beperking.

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen


Mensen met een beperking moeten makkelijker kunnen meedoen in de samenleving. Nu stuiten zij nog te vaak op allerlei drempels. In Son en Breugel zet het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform zich in om deze drempels te beslechten door het aangeven van knelpunten, het aansporen van (gemeentelijke) organisaties en ondernemers om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Informatie en themamiddagen
DeMooiSonenBreugelKrant praat hierover met Janneke Busko en Jan de Lange bestuursleden van het CG-platform en met Jhon Steenbakkers, lid van het CG-Platform. Zij zijn tevens leden van de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB), een van de 13 werkgroepen van dit platform. Het CG-Platform is dé belangenbehartiger voor mensen met beperkingen en/of chronische ziekten in Son en Breugel. Het CG-Platform heeft een formele status via een afgesloten convenant met het college van B&W van de gemeente. Voorzitter Jan de Lange: "Wij houden ons onder andere bezig met BTB-zaken, vooral de toegankelijkheid in het kader van het inclusief beleid. Wij verstrekken informatie via onze website en organiseren themamiddagen. Wij geven gastlessen 'Leven met een beperking,' aan de groepen 7 van alle basisscholen, om de kinderen te laten ervaren wat een handicap betekent in de praktijk. Daarnaast stimuleren we de aanleg van rolstoelpaden en hebben we voor belangstellenden een scootmobielgroep 'Scoot on Route'."

Inclusief beleid
Jan de Lange: "Inclusief beleid gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking in een samenleving waar iedereen kan meedoen. Als we willen dat iedereen met en zonder beperkingen in Nederland gewoon kan meedoen in de samenleving, is toegankelijkheid absoluut een voorwaarde. Dat vergt geduld en doorzetting. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente op de trap van het raadhuis contrasten aanbrengt op de tredenranden en leuningen. Van signalering tot realisatie is vaak een langdurig proces, we bijten ons echter vast en uiteindelijk zal het lukken."

BTB-zaken
Door de werkgroep BTB krijgen de aspecten van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van gebouwen en de publieke omgeving in Son en Breugel aandacht en daar, waar nodig, wordt in overleg met de gemeente gesproken over verbetering en aanpassing. De werkgroep beschikt over een eigen fotograaf, Marcel Suiskens. Marcel legt die misstanden en knelpunten in de openbare ruimte vast. De leden van de werkgroep vullen aan: "Elk jaar wordt door ons de ToegankelijkheidsPLUIM uitgereikt in de week van de toegankelijkheid. We toetsen dan aan de hand van een schouw een speciaal thema op basis van vooraf vastgestelde criteria. De laatste keer hebben we de winkels bekeken in ons dorp en hebben we de Pluim aan de HEMA uitgereikt. Dit jaar nemen we de sportverenigingen onder de loep met betrekking tot BTB- zaken. Tevens hebben we een evenementenchecklist opgesteld. De gemeente hanteert deze evenementenchecklist bij een aanvraag van een evenement. Zodat de organisatoren rekening kunnen houden met de toegankelijkheid van het evenement."

Voorlichting en bewustwording
Hoe is het als je niet kunt zien en je wilt gaan eten in een restaurant? Hoe is het te ervaren als je niet weet wat je eet of het niet begrijpt? Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. "We werken ook aan bewustwording om iedereen gelijke kansen te bieden. Vaak ontstaat door onwetenheid van de inwoners op straat voor mensen met een beperking een slalomparcours van hindernissen door slordig geplaatste kliko's, reclameborden, nonchalant geparkeerde motoren, scooters, fietsen en illegale terrasjes. Daarom besteden we ook veel tijd aan voorlichting en bewustwording. Als we ons allemaal bewust zijn van de problemen van mensen met een beperking en we daar rekening mee houden kan iedereen meedoen aan onze samenleving en de gezellige activiteiten in ons mooie dorp", aldus de leden van het platform.

Wil je meer weten over Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, kijk dan op www.cgplatformsonenbreugel.nl.

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>