Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: a79627
Foto: Wil Feijen
gemeente

Tweede fase renovatie gemeentehuis en tijdelijke huisvesting dienstverlening

Son en Breugel - De nieuwe vleugel van het gemeentehuis aan de Airbornestraat is maandag 1 april in gebruik genomen. De medewerkers van het backoffice zijn daarmee vanuit de tijdelijke locatie de Vijverberg teruggekeerd naar het hoofdgebouw.

Het college stelt aan de gemeenteraad een plan voor over de tijdelijke huisvesting, als voorbereiding op de tweede fase van de renovatie van het gemeentehuis: het bestuurscentrum. Het raadsvoorstel is om het bestuur, ondersteunende afdelingen, archief en de uitvoering van de dienstverlening tijdelijk onder te brengen in vrijgekomen locatie aan de Vijverberg.

Onder dienstverlening verstaan we onder andere de uitgifte van documenten als paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en verklaringen en de terinzagelegging van vergunningaanvragen en bestemmingsplannen. 

Het college hecht aan optimale bereikbaarheid voor onze inwoners en het compact, duidelijk en veilig samenbrengen van de gemeentelijke functies op niet meer dan twee locaties. De oplossing Vijverberg past binnen de begroting. De tijdelijke situatie zal anderhalf jaar duren.

De tijdelijke huisvesting van bestuur, ondersteunende afdelingen en archief in De Vijverberg is de meest praktische optie. De locatie is goed bereikbaar en heeft parkeergelegenheid. De tijdelijke huisvesting uit fase-1 is meteen bruikbaar als tijdelijke huisvesting voor fase-2. De locatie is beschikbaar en voor deze onderdelen ook de goedkoopste optie. De locatie is een overlooplocatie voor werkplekken, als door sloop in fase-2 het aantal werkplekken en overlegplekken verminderd mocht zijn.

Door ook de dienstverlening in de Vijverberg onder te brengen, kiest de gemeente weliswaar niet voor de goedkoopste oplossing, maar voor dienstverlening dicht bij onze inwoners. Zij hoeven niet buiten de gemeentegrens als zij producten of diensten van de gemeente nodig hebben. 

Vanwege de goede bereikbaarheid ziet het college in haar voorstel af van de optie om een deel van de dienstverlening gedurende anderhalf jaar onder te brengen in het gemeentehuis van Nuenen. Bijkomende reden om niet voor optie Nuenen te kiezen is, dat de verbindingsweg Broekdijk een half jaar voor autoverkeer afgesloten wordt in verband met renovatie van deze weg. Het college hecht er wel aan om het college van Nuenen te bedanken voor de collegiale bereidheid om de dienstverlening onder te brengen als dat gewenst is.

Ook van een derde optie voor tijdelijke huisvesting, in de plint (begane grond) van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis, ziet het college af in haar voorstel. Dit omdat het gereed maken van de plint voor gebruik van dienstverlening een stuk duurder zou uitvallen.

Voor de duur van de renovatie wordt ook naar een tijdelijke locatie gezocht voor vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>